Andreas Risberg

Doktorand

Avdelningen för Logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Rum
A1212
Telefon
+46 36-550 2443
Signatur/Kortnamn
RISAND
Schema
Ändra din information
För en presentation av Andreas Risberg, se engelska presentationsidan.