Christer Magnusson

Universitetsadjunkt fysik

Avdelningen för Matematik, Fysik och Kemi , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Filosofie magister


Programansvarig Teknisk bastermin:Byggnadsutf med arkitektur

Kontakt

Rum
E4416
Telefon
+46 36-10 1619
Signatur/Kortnamn
MAGC
Schema
Ändra din information