Peter Johansson

Universitetslektor Byggnadsteknik , inriktning byggnadskonstruktion

Avdelningen för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Docent


Kontakt

Rum
E3131
Telefon
+46 36-10 1563
Signatur/Kortnamn
JPET
Schema
Ändra din information

Artikel

Davoodi, A., Johansson, P., Aries, M. (2020). The use of lighting simulation in the evidence-based design process: A case study approach using visual comfort analysis in offices Building Simulation, 13(1), 141-153. More information
Jalilzadehazhari, E., Vadiee, A., Johansson, P. (2019). Achieving a trade-off construction solution using BIM, an optimization algorithm, and a multi-criteria decision-making method Buildings, 9(4), 1-14. More information
Jalilzadehazhari, E., Johansson, P., Johansson, J., Mahapatra, K. (2019). Developing a decision-making framework for resolving conflicts when selecting windows and blinds Architectural Engineering and Design Management, 15(5), 357-381. More information
Jalilzadehazhari, E., Johansson, P., Johansson, J., Mahapatra, K. (2017). Application of analytical hierarchy process for selecting an interior window blind Architectural Engineering and Design Management, 13(4), 308-324. More information
Johansson, P., Kliger, R. (2007). Knowledge reuse in the design of steel connections using 2D-CAD drawings Electronic journal of information technology in construction, 12, 1-18. More information
Johansson, P., Popova, M. (2002). Case-based Design Using Weakly Structured Information Electronic journal of information technology in construction, 7, 27-44. More information

Artikel, forskningsöversikt

Davoodi, A., Johansson, P., Henricson, M., Aries, M. (2017). A Conceptual Framework for Integration of Evidence-Based Design with Lighting Simulation Tools. More information

Doktorsavhandling

Johansson, P. (2000). Case-Based Structural Design –using weakly structured product and process information (Doctoral thesis). Chalmers University of Technology, Division of Steel and Timber Structures, Publ. S 00:7, Göteborg, Sweden More information

Konferensbidrag

Davoodi, A., Johansson, P., Laike, T., Aries, M. (2019). Current use of lighting simulation tools in Sweden. Linköping: Linköping University Electronic Press, 60th International Conference of Scandinavian Simulation Society, SIMS 2019, Västerås, Sweden, August 13-16, 2019. More information
Davoodi, A., Johansson, P., Enger, J. (2014). Comparison of lighting simulation tools with focus on lighting quality. Frankfurt Improving Energy Efficiency in Commercial Building Conference (IEECB’14). More information
Linderoth, H., Johansson, P., Granath, K. (2014). The role of bim in preventing design errors. 30th Annual ARCOM Conference, 1-3 September 2014, Portsmouth, UK. More information
Davoodi, A., Johansson, P., Enger, J. (2014). نرم افزارهای شبیه سازی نور، چالشها و فرصتهای پیش رو. 2nd Iran Lighting Design Conferenece (ILDC), Tehran, November 19-21, 2014. More information
Johansson, P., Bruun, C. (2013). Value Driven Briefing Process using ICT. CIB 2013 World Congress. More information
Bruun, C., Johansson, J., Granath, K. (2012). Value driven ICT for the briefing process. ARCH12 Architecture / Research / Care / Health Perspectives on Nordic Welfare Environments. More information
Johansson, P., Granath, K. (2010). Using Construction Deficiency Reports and Product Models as Systematic Feedback to Avoid Design Errors Caused by Lack of Knowledge. CIB W78 2010. More information
Popova, M., Johansson, P., Lindgren, H. (2002). An Integrated Platform for Case-based Design. CIB W78 2010. More information
Popova, M., Johansson, P., Edlund, B., Lindgren, H. (2002). Case-Based Design Process: Facilitating the use of Product Models for the Purpose of Information Evolution. CIB W78 2010. More information
Popova, M., Johansson, P., Lindgren, H. (2001). Case-Based Reasoning and Information Structures in Collaborative Design: The use of product models for information evolution. CIB W78 2010. More information
Popova, M., Johansson, P., Lindgren, H. (2001). Case-based Reasoning in Collaborative Design: The role of product models and information structures. CIB W78 2010. More information
Johansson, P., Popova, S. (1998). Case-Based Design Process Facilitating Collaboration and Information Evolution. Berlin: Springer, CIB W78 2010. More information
Johansson, P., Edlund, B. (1997). Analogical reasoning using Design Calculation Documents. Tampere: Tampere University of Technology, CIB W78 2010. More information
Johansson, P., Edlund, B. (1997). Case-Based Structural Design: reusing design calculation documents. Helsinki: Association of Finnish Civil Engineers, CIB W78 2010. More information
Edlund, B., Johansson, P. (1996). Reusing of design calculation documents. Glasgow: Dep. of Civil Engineering, Univ. of Strathclyde, CIB W78 2010. More information

Rapport

Granath, K., Johansson, P. (2015). Verifiering av krav och värden: Förstudie. Jönköping: Jönköping University, School of Engineering More information
Melander, A. Johansson, P. Lennartsson, M. Elgh, F. Achtenhagen, L. Vimarlund, V. , ... Hellborg G. (2014). Entreprenöriell produktframtagning för industriellt byggande. Växjö: Smart Housing Småland More information
Johansson, P. (2013). Svensk sammanfattning av projektet ValPro: IKT-stöd för en värdedriven byggprocess. Jönköping: Tekniska högskolan More information
Johansson, P., Ryd, N., Johansson, B., Granath, K. (2009). Byggherre-ICT: Förstudie om ICT-utveckling för byggherrefunktionen. Stockholm: Byggherrarna More information
Andersson, R., Björk, B., Ekholm, A., Johansson, P. (2008). FoU-program för ICT i bygg- och fastighetssektorn i Finland, Danmark och Norge. Jönköping: Tekniska högskolan More information