Helena Forslund

Gästprofessor

Avdelningen för Logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB