Marco Santos

Universitetslektor

Avdelningen för Logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Rum
A1213
Extern telefon
+46(0)70-4039438
Signatur/Kortnamn
FERMAR
Schema
Ändra din information

Nämnder, råd m.m.