Johanna Isaksson

Systemförvaltare

Statistikansvarig
Studieadministration , Högskoleservice

Teknologie kandidat


Kontakt

Rum
K3040
Telefon
+46 36-10 1544
Signatur/Kortnamn
ALLJ
Schema
Ändra din information