Ulli Samuelsson

Universitetslektor pedagogik

Avdelningen för psykologi och pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation

ENCELL , Högskolan för lärande och kommunikation

Livslångt Lärande , Högskolan för lärande och kommunikation

Doktor i pedagogik


Personalprogrammet

Kontakt

Rum
Hc332
Telefon
+46 36-10 1417
Signatur/Kortnamn
SAUL
Skype
ulli.samuelsson
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Forskning

Ulli Samuelssons forskning fokuserar på IT-användning och digital kompetens ur ett pedagogiskt samhällsperspektiv. I ett treårigt projekt, finansierat av Forte, studerar Ulli tillsammans med forskare från Lunds universitet och Linnéuniversitet äldres användning av IT. Forskningsprojektet syftar till att öka kunskapen om hur olika kategorier av äldre, i sin vardag och i varierande livsfaser, använder eller inte använder, och uppfattar digitala medier och applikationer. Kunskapen inom dessa områden är idag mycket begränsad, trots att det finns politiska förhoppningar om att digital teknik ska bidra till att hantera de utmaningar som en åldrande befolkning innebär.

Biografi

Ulli Samuelsson, född 1967, har en bakgrund som IT-pedagog i det privata näringslivet, både som anställd och som egen företagare. Ulli har varit anställd på HLK sedan 2003, fram till 2014 som adjunkt och från 2014 som lektor i pedagogik. Sedan 2011 är Ulli även utbildningsledare för Personalprogrammet, ett av kandidatprogrammen på HLK.

2004 tog Ulli magisterexamen i pedagogik på HLK. I examen ingick även psykologi och sociologi, utöver detta har Ulli högskoleutbildning i projektledning och ledarskap. 2014 disputerade hon vid HLK på avhandlingen "Digital (o)jämlikhet – IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital". I avhandlingen problematiseras skolans uppdrag och elevers rätt till en likvärdig utbildning i relation till digital kompetens.

Antologibidrag

Samuelsson, U., Olsson, T. (2014). Digital inequality in primary and secondary education: findings from a systematic literature review. In: Matteo Stocchetto (Ed.), Media and education in the digital age: concepts, assessments, subversions (pp. 41 -62). Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group More information

Artikel

Olsson, T., Samuelsson, U., Viscovi, D. (2019). At risk of exclusion? Degrees of ICT access and literacy among senior citizens Information, Communication and Society, 22(1), 55-72. More information
Olsson, T., Samuelsson, U., Viscovi, D. (2019). Resources and repertoires: Elderly online practices European Journal of Communication, 34(1), 38-56. More information
Samuelsson, U. (2012). Young People’s Information-seeking in School - A Breeding Ground for Digital Inequality? Nordic Journal of Digital Literacy, 7(2), 117-131 Oslo: Universitetsforlaget . More information
Samuelsson, U. (2010). ICT use among 13-year-old Swedish children Learning, Media & Technology, 35(1), 15-30 London: Routledge . More information

Doktorsavhandling

Samuelsson, U. (2014). Digital (o)jämlikhet? IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital (Doctoral thesis, Jönköping: School of Education and Communication). More information

Konferensbidrag

Olsson, T., Martinez, C., Samuelsson, U., Viscovi, D. (2019). Who Becomes a Silver Surfer? Resources, Repertoires and Technological Histories among Connected Seniors. The International Association for Media and Communication Research conference, July 7-11, Madrid, Spain. More information
Samuelsson, U., Olsson, T., Viscovi, D. (2017). Differences and similarities among Swedish senior users and non-users of the internet: Who and Why?. Senior Citizens Domesticating ICTs Symposium, Lund, April 27–28, 2017.. More information
Olsson, T., Samuelsson, U., Viscovi, D. (2016). Senior Citizens’ ICT Access, Use and Literacy: How Material Resources Matter. Prague: CZECH-IN, 6th European Communication Conference : Mediated (Dis)Continuities : Contesting Pasts, Presents and Futures, Prague, 9-12 November, 2016.. More information
Samuelsson, U. (2015). The future is already here – Learn to master IT!. The 6th conference of the ESREA Network on Education and Learning of Older Adults, 14-16 October, Jönköping, Sweden. More information
Samuelsson, U. (2010). ICT as a tool for learning or amusement among 13 years old Swedish children. The 6th conference of the ESREA Network on Education and Learning of Older Adults, 14-16 October, Jönköping, Sweden. More information
Samuelsson, U. (2010). Present but not always used: Attitudes to and actual use of new media among 13-year-old Swedish children. The 6th conference of the ESREA Network on Education and Learning of Older Adults, 14-16 October, Jönköping, Sweden. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information