Anders Broström

Professor Hälsa och vårdvetenskap
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Medicine doktor

Den huvudsakliga forskningen som Anders Broström ägnar sig åt ligger inom ämnesområdet vårdvetenskap/omvårdnad med inriktning mot nattliga andningsstörningar (obstruktiv sömnapné) hos personer med högt blodtryck och hjärtsvikt. Inom dessa områden har såväl kvantitativa som kvalitativa studier gjorts.
 
Anders fokuserar inom området för nattliga andningsstörningar på två studier.
Den första studien kallas "Hypersleep" och drivs i primärvården. De personer som ingår i studien har högt blodtryck med eller utan sömnapné.
Två delsyften finns:
1. Att undersöka samband mellan riskfaktorer för obstruktivt sömnapné och deras betydelse för livskvalitet, risk för hjärtsjukdom och död.
2. Att undersöka effekten av behandling med CPAP (nattlig övertrycksandning via näsmask) och utökad patientutbildning på livskvalitet, risk för hjärtsjukdom och död.
 
Den andra studien kallas "COMPAP" och är en långtidsstudie som drivs på tre olika CPAP-mottagningar i Sverige. De personer som ingår i studien har obstruktiv sömnapné och behandlas med CPAP. Studien syftar till att identifiera och beskriva psykosociala faktorer som påverkar följsamhet till nattlig CPAP-behandling och analysera hur de samverkar med andra objektiva faktorer som är kopplade till sjukdomen.
 
Inom hjärtsvikt är Anders involverad i tre projekt som rör nutrition, kognitiva processer och sömn. Samtliga dessa tre projekt bygger på multiprofessionell tvärvetenskaplig samverkan mellan Jönköping, Linköping och Kalmar.

Anders har sedan avhandlingen 2004 varit delaktig i cirka 125 vetenskapliga artiklar i referee-granskade tidskrifter. Han har nu också varit med och startat upp och deltar aktivt i en forskargrupp för disputerade sjuksköterskor från sydöstra Sverige med fokus på kardiologisk omvårdnad. Gruppen arbetar för närvarande med ett nationellt projekt rörande attityder till patientutbildning om sex och samlevnadsfrågor bland personal som jobbar i hjärtteam på sjukhus. Anders är också medlem i Svenskförening för sömnforskning och sömnmedicin. Han har sedan 2003 agerat referee för följande internationella tidskrifter; European Journal of Cardiovascular Nursing, European Journal of Heart failure, Journal of Cardiovascular Nursing, Journal of Clinical Nursing, Progress in Cardiovascular Nursing. Anders har också varit opponent på några mittseminarium av doktorsavhandlingar.

Artikel

Kvarnvik, C., Ahonen, H., Jansson, H., Broström, A., Stensson, M., Sayardoust, S. (2024). Clinical and radiographic periodontal status in hypertensive patients with or without obstructive sleep apnea 10 years after diagnosis and CPAP initiation Clinical and Experimental Dental Research, 10(2). More information
Alimoradi, Z., Broström, A., Potenza, M., Lin, C., Pakpour, A. (2024). Associations Between Behavioral Addictions and Mental Health Concerns During the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review and Meta-analysis. More information
Pakpour, A., Eriksson, M., Erixon, I., Broström, A., Bengtsson, S., Jakobsson, M., Huus, K. (2024). The Short Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (SWEMWBS): A psychometric evaluation of adolescents in Sweden during the COVID-19 pandemic Heliyon, 10(6). More information
Johnsen, A., Wagman, P., Broström, A., Fransson, E. (2024). Work-, lifestyle-, and health-related factors among women and men working in the emergency medical services International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 30(2), 651-661. More information
Odzakovic, E. Allgurin, M. Jonasson, L. Öberg, S. Fridlund, B. Ulander, M. , ... Broström A. (2024). Experiences of facilitators and barriers for fulfilment of human needs when living with restless legs syndrome: a qualitative study International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 19(1). More information
Knutsson, S. Björk, M. Odzakovic, E. Hellstrom, A. Sandlund, C. Ulander, M. , ... Broström A. (2024). The ethos brief index-validation of a brief questionnaire to evaluate wellness based on a holistic perspective in patients with restless legs syndrome Sleep and Breathing. More information
Broström, A. Alimoradi, Z. Odzakovic, E. Kaldo, V. Jernelöv, S. Lind, J. , ... Pakpour A. (2024). Quality of life among patients with restless legs syndrome: A systematic review and meta-analysis. More information
Bini, C., Hjelm, C., Hellström, A., Årestedt, K., Broström, A., Sandlund, C. (2024). How patients with insomnia interpret and respond to the consensus sleep diary: a cognitive interview study Journal of Patient-Reported Outcomes, 8(1). More information
Wennberg, P., Pakpour, A., Broström, A., Karlsson, K., Magnusson, C. (2024). Alfentanil for Pain Relief in a Swedish Emergency Medical Service: An Eleven-Year Follow-up on Safety and Effect Prehospital Emergency Care. More information
Koldestam, M., Rolander, B., Broström, A., Lindqvist, G., Knutsson, S. (2024). Undergraduate nursing student's attitudes to learning during clinical practice in different semesters when using a conceptual learning model grounded in a caritative caring perspective: A cross-sectional study Scandinavian Journal of Caring Sciences, 38(2), 294-305. More information
Björk, M. Knutsson, S. Odzakovic, E. Hellström, A. Sandlund, C. Ulander, M. , ... Broström A. (2024). Validation of two brief instruments (the SURE and CollaboRATE) to measure shared decision-making in patients with restless legs syndrome Journal of Sleep Research, 33(4). More information
Karlsson, L., Gustafsson, U., Thernström Blomqvist, Y., Wallström, L., Broström, A. (2023). Neonatal Resuscitation: A Critical Incident Technique Study Exploring Pediatric Registered Nurses' Experiences and Actions Advances in Neonatal Care, 23(3), 220-228. More information
Öberg, S., Johansson, L., Georgsson, M., Sandberg, J., Broström, A. (2023). Primary care patients with cardiovascular disease eligible for nurse-led internet-based cognitive behavioural therapy for insomnia: Characteristics and motives for participation Nursing Open, 10(7), 4676-4689. More information
Broström, A., Alimoradi, Z., Lind, J., Ulander, M., Lundin, F., Pakpour, A. (2023). Worldwide estimation of restless legs syndrome: a systematic review and meta-analysis of prevalence in the general adult population. More information
Mårtensson, S., Knutsson, S., Hodges, E., Sherwood, G., Broström, A., Björk, M. (2023). Undergraduate nursing students' experiences of practicing caring behaviours with standardised patients Scandinavian Journal of Caring Sciences, 37(1), 271-281. More information
Mårtensson, S., Knutsson, S., Hodges, E., Sherwood, G., Broström, A., Björk, M. (2023). Development of caring behaviour in undergraduate nursing students participating in a caring behaviour course Scandinavian Journal of Caring Sciences. More information
Sunnergren, O., Pakpour, A., Bergquist, H., Sahlstrand-Johnson, P., Stjarne, P., Broström, A. (2023). Validation and psychometric evaluation of the Swedish version of the Nasal Obstruction Symptom Evaluation scale Laryngoscope Investigative Otolaryngology (LIO), 8(2), 357-366. More information
Johnsen, A., Theodorsson, E., Broström, A., Wagman, P., Fransson, E. (2023). Work-related factors and hair cortisol concentrations among men and women in emergency medical services in Sweden Scientific Reports, 13(1). More information
Hellström, P., Israelsson, J., Hellström, A., Hjelm, C., Broström, A., Årestedt, K. (2023). Is insomnia associated with self-reported health and life satisfaction in cardiac arrest survivors? A cross-sectional survey Resuscitation Plus, 15. More information
Sunnergren, O., Ahonen, H., Holmstrom, M., Broström, A. (2023). Active anterior rhinomanometry: A study on nasal airway resistance, paradoxical reactions to decongestion, and repeatability in healthy subjects Laryngoscope Investigative Otolaryngology (LIO), 8(5), 1136-1145. More information
Nguyen, M., Broström, A., Iversen, M., Harboe, K., Paulsen, A. (2023). Assessing the content validity of the Manchester–Oxford Foot Questionnaire in surgically treated ankle fracture patients: a qualitative study Journal of Orthopaedic Surgery and Research, 18(1). More information
Gustafsson, G., Broström, A., Svanborg, E., Vrethem, M., Ulander, M. (2023). Factors affecting the outcome of the first EEG in children with suspected epilepsy: a retrospective age-related comparison between awake and sleep recordings Epilepsia, 64(Supplement 2), 446. More information
Ahonen, H., Neher, M., Fransson, E., Broström, A., Lindmark, U. (2023). Views on oral health determinants as described by persons with continuous positive airway pressure-treated obstructive sleep apnoea: a qualitative study BMC Oral Health, 23(1). More information
Ahorsu, D. Lin, C. Alimoradi, Z. Griffiths, M. Chen, H. Broström, A. , ... Pakpour A. (2022). Cyberchondria, Fear of COVID-19, and Risk Perception Mediate the Association between Problematic Social Media Use and Intention to Get a COVID-19 Vaccine Vaccines, 10(1). More information
Wu, E., Mårtensson, J., Desta, L., Broström, A. (2022). Adverse events and their management during enhanced external counterpulsation treatment in patients with refractory angina pectoris: observations from a routine clinical practice European Journal of Cardiovascular Nursing, 21(2), 152-160. More information
Ahorsu, D. Imani, V. Lin, C. Timpka, T. Broström, A. Updegraff, J. , ... Pakpour A. (2022). Associations Between Fear of COVID-19, Mental Health, and Preventive Behaviours Across Pregnant Women and Husbands: An Actor-Partner Interdependence Modelling International Journal of Mental Health and Addiction, 20, 68-82. More information
Ahorsu, D., Lin, C., Yahaghai, R., Alimoradi, Z., Broström, A., Griffiths, M., Pakpour, A. (2022). The mediational role of trust in the healthcare system in the association between generalized trust and willingness to get COVID-19 vaccination in Iran Human Vaccines & Immunotherapeutics, 18(1), 1-8. More information
Alimoradi, Z., Gozal, D., Tsang, H., Lin, C., Broström, A., Ohayon, M., Pakpour, A. (2022). Gender-specific estimates of sleep problems during the COVID-19 pandemic: Systematic review and meta-analysis. More information
Mamun, M. Alimoradi, Z. Gozal, D. Manzar, M. Broström, A. Lin, C. , ... Pakpour A. (2022). Validating insomnia severity index (Isi) in a bangladeshi population: Using classical test theory and rasch analysis International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(1). More information
Alimoradi, Z. Majd, N. Broström, A. Tsang, H. Singh, P. Ohayon, M. , ... Pakpour A. (2022). Is alexithymia associated with sleep problems?: A systematic review and meta-analysis Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 133. More information
Alimoradi, Z. Jafari, E. Broström, A. Ohayon, M. Lin, C. Griffiths, M. , ... Pakpour A. (2022). Effects of cognitive behavioral therapy for insomnia (CBT-I) on quality of life: A systematic review and meta-analysis Sleep Medicine Reviews, 64. More information
Mårtensson, S., Knutsson, S., Hodges, E., Sherwood, G., Broström, A., Björk, M. (2022). Undergraduate Nursing Students' Experiences of Learning Caring Using a Variety of Learning Didactics International journal for human caring, 26(3), 145-158. More information
Ahonen, H., Pakpour, A., Norderyd, O., Broström, A., Fransson, E., Lindmark, U. (2022). Applying World Dental Federation Theoretical Framework for Oral Health in a General Population International Dental Journal, 72(4), 536-544. More information
Alimoradi, Z. Broström, A. Ohayon, M. Lin, C. Griffiths, M. Jernelöv, S. , ... Pakpour A. (2022). Reply to Liu et al.: “Effects of cognitive behavioral therapy for insomnia (CBT-I) on quality of life: A systematic review and meta-analysis” Sleep Medicine Reviews, 66. More information
Bini, C., Hjelm, C., Hellstrom, A., Arestedt, K., Broström, A., Sandlund, C. (2022). Do primary health care patients with insomnia interpret and respond to the consensus sleep diary as intended?: A cognitive interview study Journal of Sleep Research, 31(Suppl 1). More information
Golboni, F., Alimoradi, Z., Fridlund, B., Årestedt, L., Griffiths, M., Broström, A., Pakpour, A. (2022). A Qualitative Analysis of Personal Health Care Challenges Experienced by Iranian Divorcees Qualitative Report, 27(12), 2783-2800. More information
Ahonen, H., Broström, A., Fransson, E., Neher, M., Lindmark, U. (2022). Oral health-related situations among patients with experience of continuous positive airway pressure treatment: a critical incident analysis of experiences and actions Journal of Sleep Research, 31(Suppl 1). More information
Ahonen, H., Broström, A., Fransson, E., Neher, M., Lindmark, U. (2022). “The terrible dryness woke me up, I had some trouble breathing”- critical situations related to oral health as described by CPAP-treated persons with obstructive sleep apnea Journal of Sleep Research, 31(6). More information
Berggren, K., Broström, A., Firestone, A., Wright, B., Josefsson, E., Lindmark, U. (2022). Oral health problems linked to obstructive sleep apnea are not always recognized within dental care—As described by dental professionals Clinical and Experimental Dental Research, 8(1), 84-95. More information
Pleym, K., Iversen, M., Broström, A. (2022). Experiences and actions related to living with type 1 diabetes during the COVID-19 pandemic in Norway: a qualitative study conducted during July to December 2020 BMJ Open, 12(4). More information
Tofangchiha, M. Lin, C. Scheerman, J. Broström, A. Ahonen, H. Griffiths, M. , ... Pakpour A. (2022). Associations between fear of COVID-19, dental anxiety, and psychological distress among Iranian adolescents BDJ Open, 8(1). More information
Pakpour, A., Fazeli, S., Zeidi, I., Alimoradi, Z., Georgsson, M., Broström, A., Potenza, M. (2022). Effectiveness of a mobile app-based educational intervention to treat internet gaming disorder among Iranian adolescents: study protocol for a randomized controlled trial Trials, 23(1). More information
Neher, M., Nygårdh, A., Broström, A., Lundgren, J., Johansson, P. (2022). Perspectives of Policy Makers and Service Users Concerning the Implementation of eHealth in Sweden: Interview Study Journal of Medical Internet Research, 24(1). More information
Lin, C., Imani, V., Griffiths, M., Broström, A., Nygårdh, A., Demetrovics, Z., Pakpour, A. (2021). Temporal associations between morningness/eveningness, problematic social media use, psychological distress and daytime sleepiness: Mediated roles of sleep quality and insomnia among young adults Journal of Sleep Research, 30(1). More information
Koldestam, M., Broström, A., Knutsson, S. (2021). Supervisors’ experiences of undergraduate nursing students’ learning in clinical practice when applying caring and learning as parallel processes in a caritative caring conceptual learning model (Part 2) Nurse Education in Practice, 52. More information
Yahaghi, R. Ahmadizade, S. Fotuhi, R. Taherkhani, E. Ranjbaran, M. Buchali, Z. , ... Pakpour A. (2021). Fear of covid-19 and perceived covid-19 infectability supplement theory of planned behavior to explain iranians’ intention to get covid-19 vaccinated Vaccines, 9(7). More information
Lin, C., Potenza, M., Ulander, M., Broström, A., Ohayon, M., Chattu, V., Pakpour, A. (2021). Longitudinal relationships between nomophobia, addictive use of social media, and insomnia in adolescents Healthcare, 9(9). More information
Wu, E., Mårtensson, J., Desta, L., Broström, A. (2021). Predictors of treatment benefits after enhanced external counterpulsation in patients with refractory angina pectoris Clinical Cardiology, 44(2), 160-167. More information
Broström, A., Fridlund, B., Fossum, B., Pakpour, A., Nilsen, P., Ulander, M. (2021). Communication during the initial visit to a CPAP clinic Practitioners’ experiences of facilitators and barriers when talking to patients with obstructive sleep apnea Journal of Sleep Research, 30(4). More information
Broström, A., Ulander, M., Nilsen, P., Lin, C., Pakpour, A. (2021). Development and psychometric evaluation of the Motivation to Use CPAP Scale (MUC-S) using factorial structure and Rasch analysis among patients with obstructive sleep apnea before CPAP treatment is initiated Sleep and Breathing, 25, 627-637. More information
Lin, C. Hou, W. Mamun, M. Aparecido da Silva, J. Broche-Perez, Y. Ullah, I. , ... Pakpour A. (2021). Fear of COVID-19 Scale (FCV-19S) across countries: Measurement invariance issues Nursing Open, 8(4), 1892-1908. More information
Koldestam, M., Broström, A., Petersson, C., Knutsson, S. (2021). Model for Improvements in Learning Outcomes (MILO): Development of a conceptual model grounded in caritative caring aimed to facilitate undergraduate nursing students’ learning during clinical practice (Part 1) Nurse Education in Practice, 55. More information
Siebmanns, S., Johansson, P., Ulander, M., Johansson, L., Andersson, G., Broström, A. (2021). The effect of nurse-led Internet-based cognitive behavioural therapy for insomnia on patients with cardiovascular disease: A randomized controlled trial with 6-month follow-up Nursing Open, 8(4), 1755-1768. More information
Stadin, M., Nordin, M., Broström, A., Magnusson, H., Westerlund, H., Fransson, E. (2021). The ICT demands index included in the Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health (SLOSH) Das Gesundheitswesen, 83(08/09), 674-675. More information
Lin, C., Potenza, M., Broström, A., Pakpour, A. (2021). Internet gaming disorder, psychological distress, and insomnia in adolescent students and their siblings: An actor-partner interdependence model approach Addictive Behaviors Reports, 13. More information
Pakpour, A. Yahaghi, R. Ahmadizade, S. Fotuhi, R. Taherkhani, E. Ranjbaran, M. , ... Broström A. (2021). A population-based dataset concerning predictors of willingness to get a COVID-19 vaccine in Iran Data in Brief, 39. More information
Mårtensson, S., Hodges, E., Knutsson, S., Hjelm, C., Broström, A., Swanson, K., Björk, M. (2021). Caring Behavior Coding Scheme based on Swanson’s Theory of Caring – development and testing among undergraduate nursing students Scandinavian Journal of Caring Sciences, 35(4), 1123-1133. More information
Alimoradi, Z. Broström, A. Tsang, H. Griffiths, M. Haghayegh, S. Ohayon, M. , ... Pakpour A. (2021). Sleep problems during COVID-19 pandemic and its’ association to psychological distress: A systematic review and meta-analysis. More information
Amofah, H. Broström, A. Instenes, I. Fridlund, B. Haaverstad, R. Kuiper, K. , ... Norekvål T. (2021). Octogenarian patients' sleep and delirium experiences in hospital and four years after aortic valve replacement: A qualitative interview study BMJ Open, 11(1). More information
Ahonen, H., Kvarnvik, C., Norderyd, O., Broström, A., Fransson, E., Lindmark, U. (2021). Clinical and self-reported measurements to be included in the core elements of the World Dental Federation's theoretical framework of oral health International Dental Journal, 71(1), 53-62. More information
Lin, C. Cheng, A. Nejati, B. Imani, V. Ulander, M. Browall, M. , ... Pakpour A. (2020). A thorough psychometric comparison between Athens Insomnia Scale and Insomnia Severity Index among patients with advanced cancer Journal of Sleep Research, 29(1). More information
Lin, C., Broström, A., Årestedt, K., Mårtensson, J., Steinke, E., Pakpour, A. (2020). Using extended theory of planned behavior to determine factors associated with help-seeking behavior of sexual problems in women with heart failure: a longitudinal study Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, 41(1), 54-61. More information
Svanborg, E., Ulander, M., Broström, A., Sunnergren, O. (2020). Palatal Sensory Function Worsens in Untreated Snorers but not in CPAP-Treated Patients With Sleep Apnea, Indicating Vibration-Induced Nervous Lesions Chest, 157(5), 1296-1303. More information
Pakpour, A., Griffiths, M., Ohayon, M., Broström, A., Lin, C. (2020). Editorial: A Good Sleep: The Role of Factors in Psychosocial Health Frontiers in Neuroscience, 14. More information
Lin, C., Broström, A., Griffiths, M., Pakpour, A. (2020). Psychometric Evaluation of the Persian eHealth Literacy Scale (eHEALS) Among Elder Iranians With Heart Failure Evaluation & the Health Professions, 43(4), 222-229. More information
Lin, C., Broström, A., Griffiths, M., Pakpour, A. (2020). Investigating mediated effects of fear of COVID-19 and COVID-19 misunderstanding in the association between problematic social media use, psychological distress, and insomnia Internet Interventions, 21. More information
Stadin, M., Nordin, M., Broström, A., Magnusson Hanson, L., Westerlund, H., Fransson, E. (2020). Technostress operationalised as information and communication technology (ICT) demands among managers and other occupational groups: results from the Swedish longitudinal occupational survey of health (SLOSH) Computers in human behavior. More information
Lin, C., Ganji, M., Griffiths, M., Ernsth-Bravell, M., Broström, A., Pakpour, A. (2020). Mediated effects of insomnia, psychological distress and medication adherence in the association of eHealth literacy and cardiac events among Iranian older patients with heart failure: a longitudinal study European Journal of Cardiovascular Nursing, 19(2), 155-164. More information
Lin, C., Imani, V., Broström, A., Huus, K., Björk, M., Hodges, E., Pakpour, A. (2020). Psychological distress and quality of life in Iranian adolescents with overweight/obesity: mediating roles of weight bias internalization and insomnia Eating and Weight Disorders, 25, 1583-1592. More information
Ahorsu, D. Lin, C. Imani, V. Carlbring, P. Nygårdh, A. Broström, A. , ... Pakpour A. (2020). Testing an app-based intervention to improve insomnia in patients with epilepsy: A randomized controlled trial Epilepsy & Behavior, 112. More information
Wu, E., Desta, L., Broström, A., Mårtensson, J. (2020). Effectiveness of Enhanced External Counterpulsation Treatment on Symptom Burden, Medication Profile, Physical Capacity, Cardiac Anxiety, and Health-Related Quality of Life in Patients With Refractory Angina Pectoris Journal of Cardiovascular Nursing, 35(4), 375-385. More information
Alimoradi, Z., Golboni, F., Griffiths, M., Broström, A., Lin, C., Pakpour, A. (2020). Weight-related stigma and psychological distress: A systematic review and meta-analysis Clinical Nutrition, 39(7), 2001-2013. More information
Öberg, S., Johansson, L., Sandberg, J., Johansson, P., Broström, A. (2020). Experiences and management of incidents that influence sleep in patients with cardiovascular disease and insomnia Journal of Cardiovascular Nursing, 35(4), 364-374. More information
Stadin, M., Nordin, M., Fransson, E., Broström, A. (2020). Healthcare managers’ experiences of technostress and the actions they take to handle it: a critical incident analysis BMC Medical Informatics and Decision Making, 20. More information
Eriksson, K., Wikström, L., Broström, A., Pakpour, A. (2020). Predictors for Early Physical Recovery for General and Orthopedic Patients after Major Surgery: Structural Equational Model Analyses Pain Management Nursing, 21(4), 371-378. More information
Rajabi Majd, N. Broström, A. Ulander, M. Lin, C. Griffiths, M. Imani, V. , ... Pakpour A. (2020). Efficacy of a Theory-Based Cognitive Behavioral Technique App-Based Intervention for Patients With Insomnia: Randomized Controlled Trial Journal of Medical Internet Research, 22(4). More information
Wikström, L., Nilsson, M., Broström, A., Eriksson, K. (2019). Patients’ self-reported nausea: Validation of the Numerical Rating Scale and of a daily summary of repeated Numerical Rating Scale scores Journal of Clinical Nursing, 28(5-6), 959-968. More information
Eriksson, K., Årestedt, K., Broström, A., Wikström, L. (2019). Nausea intensity as a reflector of early physical recovery after surgery Journal of Advanced Nursing, 75(5), 989-999. More information
Neher, M., Nygårdh, A., Nilsen, P., Broström, A., Johansson, P. (2019). Implementing internet-delivered cognitive behavioural therapy for patients with cardiovascular disease and psychological distress: a scoping review. More information
Ericsson, C., Skagerström, J., Schildmeijer, K., Årestedt, K., Broström, A., Pakpour, A., Nilsen, P. (2019). Can patients contribute to safer care in meetings with healthcare professionals? A cross-sectional survey of patient perceptions and beliefs. BMJ Quality and Safety, 28(8), 657-666. More information
Lin, C., Imani, V., Broström, A., Nilsen, P., Fung, X., Griffiths, M., Pakpour, A. (2019). Smartphone application-based addiction among Iranian adolescents: A psychometric study International Journal of Mental Health and Addiction, 17(4), 765-780. More information
Broström, A., Pakpour, A., Nilsen, P., Fridlund, B., Ulander, M. (2019). Psychometric properties of the Ethos Brief Index (EBI) using factorial structure and Rasch Analysis among patients with obstructive sleep apnea before and after CPAP treatment is initiated Sleep and Breathing, 23(3), 761-768. More information
Gullvåg, M., Gjeilo, K., Fålun, N., Norekvål, T., Mo, R., Broström, A. (2019). Sleepless nights and sleepy days: a qualitative study exploring the experiences of patients with chronic heart failure and newly verified sleep-disordered breathing. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 33(3), 750-759. More information
Alimoradi, Z. Lin, C. Broström, A. Bülow, P. Bajalan, Z. Griffiths, M. , ... Pakpour A. (2019). Internet addiction and sleep problems: A systematic review and meta-analysis. More information
Lin, C., Potenza, M., Broström, A., Blycker, G., Pakpour, A. (2019). Mindfulness-based cognitive therapy for sexuality (MBCT-S) improves sexual functioning and intimacy among older women with epilepsy: A multicenter randomized controlled trial Seizure, 73, 64-74. More information
Strand, M., Broström, A., Haugstvedt, A. (2019). Adolescents' perceptions of the transition process from parental management to self-management of type 1 diabetes. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 33(1), 128-135. More information
Saffari, M., Lin, C., Koenig, H., O’Garo, K., Broström, A., Pakpour, A. (2019). A Persian version of the Affiliate Stigma Scale in caregivers of people with dementia Health Promotion Perspectives, 9(1), 31-39. More information
Nejati, B. Lin, C. Aaronson, N. Cheng, A. Browall, M. Lin, C. , ... Pakpour A. (2019). Determinants of satisfactory patient communication and shared decision making in patients with multiple myeloma Psycho-Oncology, 28(7), 1490-1497. More information
Nejati, B., Lin, C., Imani, V., Browall, M., Lin, C., Broström, A., Pakpour, A. (2019). Validating patient and physician versions of the shared decision making questionnaire in oncology setting Health Promotion Perspectives, 9(2), 105-114. More information
Wu, E., Desta, L., Broström, A., Mårtensson, J. (2019). Long-term effects of enhanced external counterpulsation treatment on symptom burden, usage of nitrates, physical capacity and health-related quality of life in patients with refractory angina pectoris European Heart Journal, 40(1), 1634. More information
Stadin, M., Nordin, M., Broström, A., Magnusson Hanson, L., Westerlund, H., Fransson, E. (2019). Repeated exposure to high ICT demands at work, and development of suboptimal self-rated health: findings from a 4-year follow-up of the SLOSH study International Archives of Occupational and Environmental Health, 92(5), 717-728. More information
Hellström, A., Hagell, P., Broström, A., Ulander, M., Luik, A., Espie, C., Årestedt, K. (2019). A classical test theory evaluation of the Sleep Condition Indicator accounting for the ordinal nature of item response data PLOS ONE, 14(3), 1-13. More information
Broström, A., Pakpour, A., Nilsen, P., Hedberg, B., Ulander, M. (2019). Validation of CollaboRATE and SURE - two short questionnaires to measure shared decision making during CPAP initiation Journal of Sleep Research, 28(5). More information
Wu, E., Broström, A., Mårtensson, J. (2019). Experiences of Undergoing Enhanced External Counterpulsation in Patients With Refractory Angina Pectoris: A Qualitative Study Journal of Cardiovascular Nursing, 34(2), 147-158. More information
Lindmark, U. Bülow, P. Mårtensson, J. Rönning, H. Ahlstrand, I. Broström, A. , ... Sandgren A. (2019). The use of the concept of transition in different disciplines within health and social welfare: An integrative literature review. More information
Lin, C., Imani, V., Broström, A., Årestedt, K., Pakpour, A., Griffiths, M. (2019). Evaluating the Psychometric Properties of the 7-Item Persian Game Addiction Scale for Iranian Adolescents. Frontiers in Psychology, 10. More information
Vislapuu, M., Broström, A., Igland, J., Vorderstrasse, A., Iversen, M. (2019). Psychometric properties of the Norwegian version of the short form of The Problem Areas in Diabetes scale (PAID-5): a validation study BMJ Open, 9(2). More information
Johansson, P. Westas, M. Andersson, G. Alehagen, U. Broström, A. Jaarsma, T. , ... Lundgren J. (2019). An internet-based cognitive behavioral therapy program adapted to patients with cardiovascular disease and depression: Randomized controlled trial Journal of Medical Internet Research, 21(10), 1-14. More information
Strong, C., Lin, C., Jalilolghadr, S., Updegraff, J., Broström, A., Pakpour, A. (2018). Sleep hygiene behaviours in Iranian adolescents: An application of the Theory of Planned Behavior Journal of Sleep Research, 27(1), 23-31. More information
Lin, C., Broström, A., Nilsen, P., Pakpour, A. (2018). Using extended theory of planned behavior to understand aspirin adherence in pregnant women. Pregnancy Hypertension, 12, 84-89. More information
Iversen, C., Broström, A., Ulander, M. (2018). Traffic risk work with sleepy patients: from rationality to practice Health, Risk and Society, 20(1-2), 23-42. More information
Amofah, H. Broström, A. Fridlund, B. Haaverstad, R. Instenes, I. Kuiper, K. , ... Norekval T. (2018). Octogenarian patients experiences with hypnotics in relation to sleep disturbances and delirium after aortic valve therapy European Journal of Cardiovascular Nursing, 17, 104-105. More information
Högberg, K., Sandman, L., Nyström, M., Stockelberg, D., Broström, A. (2018). Caring Through Web-Based Communication: A Qualitative Evaluation of a Nursing Intervention to Create Holistic Well-Being Among Patients With Hematological Disease. Journal of Holistic Nursing, 36(3), 218-227. More information
Ulander, M., Broström, A., Pakpour, A., Nilsen, P. (2018). Psychometric properties of the 9-item Ethos brief among obstructive sleep apnea patients Journal of Sleep Research, 27(1, SI), 284. More information
Svanborg, E., Sunnergren, O., Ulander, M., Broström, A. (2018). Snoring causes OSA: sensory nervous lesions in the palate worsen over time in untreated snorers but not in CPAP-treated patients Journal of Sleep Research, 27(1, SI), 399. More information
Lin, C., Ganji, M., Pontes, H., Imani, V., Broström, A., Griffiths, M., Pakpour, A. (2018). Psychometric evaluation of the Persian Internet Disorder Scale among adolescents. Journal of Behavioral Addictions, 7(3), 665-675. More information
Lin, C., Strong, C., Siu, A., Jalilolghadr, S., Nilsen, P., Broström, A., Pakpour, A. (2018). Validating the Persian Adolescent Sleep Hygiene Scale-Revised (ASHSr) using comprehensive psychometric testing methods Sleep Medicine, 50, 63-71. More information
Broström, A., Pakpour, A., Ulander, M., Nilsen, P. (2018). Development and psychometric evaluation of the Swedish propensity to achieve healthy lifestyle scale in patients with hypertension Journal of Clinical Nursing, 27(21-22), 4040-4049. More information
Broström, A., Pakpour, A., Nilsen, P., Gardner, B., Ulander, M. (2018). Promoting CPAP adherence in clinical practice: A survey of Swedish and Norwegian CPAP practitioners' beliefs and practices Journal of Sleep Research, 27(6). More information
Wu, E., Broström, A., Mårtensson, J. (2018). Undergoing enhanced external counterpulsation treatment - a qualitative study of patients with refractory angina pectoris European Journal of Cardiovascular Nursing, 17, 12-13. More information
Lin, C. Pakpour, A. Broström, A. Fridlund, B. Årestedt, K. Strömberg, A. , ... Mårtensson J. (2018). Psychometric Properties of the 9-item European Heart Failure Self-care Behavior Scale Using Confirmatory Factor Analysis and Rasch Analysis Among Iranian Patients. Journal of Cardiovascular Nursing, 33(3), 281-288. More information
Lin, C., Ou, H., Nikoobakht, M., Broström, A., Årestedt, K., Pakpour, A. (2018). Validation of the 5-Item Medication Adherence Report Scale in Older Stroke Patients in Iran. Journal of Cardiovascular Nursing, 33(6), 536-543. More information
Lin, C., Strong, C., Scott, A., Broström, A., Pakpour, A., Webb, T. (2018). A cluster randomized controlled trial of a theory-based sleep hygiene intervention for adolescents Sleep, 41(11). More information
Siebmanns, S., Ulander, M., Sandberg, J., Johansson, L., Johansson, P., Broström, A. (2018). Internet-based CBT for insomnia in the general population - a description of design, measurements and interventions in recent RCT studies Journal of Sleep Research, 27(1, SI), 290-291. More information
Siebmanns, S., Ulander, M., Sandberg, J., Johansson, L., Johansson, P., Broström, A. (2018). "You can’t always get what you want” - methodological challenges with an internet-based CBT intervention for insomnia among patients with cardiovascular disease Journal of Sleep Research, 27(1, SI), 291. More information
Hedberg, B., Malm, D., Karlsson, J., Årestedt, K., Broström, A. (2018). Factors associated with confidence in decision making and satisfaction with risk communication among patients with atrial fibrillation European Journal of Cardiovascular Nursing, 17(5), 446-455. More information
Broström, A., Wahlin, Å., Alehagen, U., Ulander, M., Johansson, P. (2018). Sex-Specific Associations Between Self-reported Sleep Duration, Cardiovascular Disease, Hypertension, and Mortality in an Elderly Population Journal of Cardiovascular Nursing, 33(5), 422-428. More information
Broström, A., Wahlin, Å., Alehagen, U., Ulander, M., Johansson, P. (2018). Sex-specific associations between self-reported sleep duration, depression, anxiety, fatigue and daytime sleepiness in an older community-dwelling population Scandinavian Journal of Caring Sciences, 290-298. More information
Broström, A., Fridlund, B., Hedberg, B., Nilsen, P., Ulander, M. (2017). Communication between patients with obstructive sleep apnoea syndrome and healthcare personnel during the initial visit to a continuous positive airway pressure clinic Journal of Clinical Nursing, 26(3-4), 568-577. More information
Iversen, C., Broström, A., Ulander, M. (2017). ‘No problems when you drive?’ nurses balancing conflicting roles as coaches and state agents when they ask sleepy patients about traffic risk European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S85. More information
Amofah, H. Broström, A. Eide, L. Fridlund, B. Haaverstad, R. Hufthammer, K. , ... Norekval T. (2017). Factors associated with disturbances in sleep-wake pattern in octogenarian patients in the early postoperative phase after surgical aortic valve replacement European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S63-S64. More information
Nygårdh, A., Neher, M., Broström, A., Nilsen, P., Johansson, P. (2017). Towards internet-based cognitive behavioural therapy for patients with cardiovascular disease and comorbid depression and insomnia? , 16(7), 565-566. More information
Neher, M., Johansson, P., Nilsen, P., Broström, A., Nygårdh, A. (2017). Exploring implementation issues when introducing a novel internet-based intervention to treat cardiovascular disease-associated mental health issues- the Implement-IT project. European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S52-S53. More information
Nordblom, A., Broström, A., Fridlund, B. (2017). Impact on a Person's Daily Life During Episodes of Supraventricular Tachycardia: A Qualitative Content Analysis From a Holistic Perspective Journal of Holistic Nursing, 35(1), 33-43. More information
Iversen, C., Broström, A., Ulander, M. (2017). Balancing task focus and relationship building: Asking sleepy patients about traffic risk in treatment initiation consultations Scandinavian Journal of Caring Sciences, 31(4), 895-903. More information
Hernar, I., Haltbakk, J., Broström, A. (2017). Differences in depression, treatment satisfaction and injection behaviour in adults with type 1 diabetes and different degrees of lipohypertrophy Journal of Clinical Nursing, 26(23-24), 4583-4596. More information
Wikström, L., Eriksson, K., Fridlund, B., Nilsson, M., Årestedt, K., Broström, A. (2017). The clinical applicability of a daily summary of patients’ self-reported postoperative pain - a repeated measure analysis Journal of Clinical Nursing, 26(23-24), 4675-4684. More information
Hellstrom, A., Hagell, P., Broström, A., Ulander, M., Arestedt, K. (2017). Initial psychometric testing of the sleep condition indicator in a Swedish context Sleep Medicine, 40(Suppl. 1), E129-E130. More information
Eriksson, K., Wikström, L., Fridlund, B., Årestedt, K., Broström, A. (2017). Association of pain ratings with the prediction of early physical recovery after general and orthopaedic surgery - A quantitative study with repeated measures Journal of Advanced Nursing, 73(11), 2664-2675. More information
Wu, E., Mårtensson, J., Broström, A. (2017). Enhanced external counterpulsation as an intervention for patients with refractory angina pectoris - a review of performed research European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S38. More information
Amofah, H. Broström, A. Eide, L. Fridlund, B. Haaverstad, R. Hufthammer, K. , ... Norekval T. (2017). Factors affecting in-hospital sleep-wake pattern in octogenarians during the early postoperative phase after transcutaneous aortic valve replacement European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S53. More information
Gullvag, M., Gjeilo, K., Falun, N., Norekval, T., Mo, R., Broström, A. (2017). Sleepless nights and sleepy days - a qualitative study exploring the experiences of patients with chronic heart failure and newly verified sleep disordered breathing European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S57-S58. More information
Wu, T., Lin, C., Årestedt, K., Griffiths, M., Broström, A., Pakpour, A. (2017). Psychometric validation of the Persian nine-item Internet Gaming Disorder Scale - Short Form: Does gender and hours spent online gaming affect the interpretations of item descriptions? Journal of Behavioral Addictions, 6(2), 256-263. More information
Siebmanns, S., Ulander, M., Sandberg, J., Johansson, L., Johansson, P., Broström, A. (2017). Insomnia in patients with cardiovascular disease - a review of causes, consequences and nursing interventions European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S31. More information
Siebmanns, S., Ulander, M., Sandberg, J., Johansson, L., Johansson, P., Broström, A. (2017). Internet-based Intervention to treat insomnia in patients with cardiovascular disease European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S75. More information
Hedberg, B., Malm, D., Karlsson, J., Arestedt, K., Broström, A. (2017). Factors associated with involvement in risk communication and confidence in shared decision making among patients with atrial fibrillation. European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S74-S75. More information
Saffari, M. Lin, C. Broström, A. Mårtensson, J. Malm, D. Burri, A. , ... Pakpour A. (2017). Investigating sexual problems, psychological distress and quality of life in female patients with Takotsubo cardiomyopathy: A prospective case-control study European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(7), 614-622. More information
Pakpour, A., Broström, A., Mårtensson, J., Malm, D. (2017). Help seeking behavior for sexual dysfunction in female patients with Takotsubo cardiomyopathy: A longitudinal application of the theory of planned behavior European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S32-S33. More information
Pakpour, A., Broström, A., Malm, D., Mårtensson, J., Saffari, M., Fridlund, B. (2017). Prospective case-control study of sexual dysfunction in female patients with Takotsubo cardiomyopathy European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S85-S86. More information
Lin, C. Yaseri, M. Pakpour, A. Malm, D. Broström, A. Fridlund, B. , ... Webb T. (2017). Can a multifaceted intervention including motivational interviewing improve medication adherence, quality of life, and mortality rates in older patients undergoing coronary artery bypass surgery? A multicenter, randomized controlled trial with 18-month follow-up Drugs & Aging, 34(2), 143-156. More information
Pakpour, A., Lin, C., Malm, D., Broström, A., Fridlund, B., Webb, T. (2017). Can a multifaceted intervention including motivational interviewing improve medication adherence, quality of life and mortality rates in older patients undergoing coronary artery bypass surgery? European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S1-S2. More information
Pakpour, A., Broström, A., Mårtensson, J., Malm, D., Fridlund, B. (2017). Cardiac rehabilitation teams‘ psychosocial determinants for sexual counseling of women with Takotsubo cardiomyopathy: A theory-based longitudinal study European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S53-S54. More information
Lin, C., Broström, A., Nilsen, P., Griffiths, M., Pakpour, A. (2017). Psychometric validation of the Persian bergen social media addiction scale using classic test theory and Rasch models Journal of Behavioral Addictions, 6(4), 620-629. More information
Stadin, M., Nordin, M., Broström, A., Magnusson Hanson, L., Westerlund, H., Fransson, E. (2016). Information and communication technology stress at work and development of suboptimal self-rated health Occupational and Environmental Medicine, 73(Suppl. 1), A150-A151. More information
Amofah, H. Broström, A. Fridlund, B. Bjorvatn, B. Haaverstad, R. Hufthammer, K. , ... Norekvål T. (2016). Sleep in octogenarians during the postoperative phase after transcatheter or surgical aortic valve replacement European Journal of Cardiovascular Nursing, 15(2), 168-177. More information
Steinke, E., Palm Johansen, P., Fridlund, B., Broström, A. (2016). Determinants of sexual dysfunction and interventions for patients with obstructive sleep apnoea: a systematic review. More information
Eriksson, K., Wikström, L., Fridlund, B., Årestedt, K., Broström, A. (2016). Patients’ experiences and actions when describing pain after surgery – A critical incident technique analysis International Journal of Nursing Studies, 56, 27-36. More information
Wikström, L., Eriksson, K., Fridlund, B., Årestedt, K., Broström, A. (2016). Healthcare professionals’ descriptions of care experiences and actions when assessing postoperative pain – a critical incident technique analysis Scandinavian Journal of Caring Sciences, 30(4), 802-812. More information
Stadin, M., Nordin, M., Broström, A., Magnusson Hanson, L., Westerlund, H., Fransson, E. (2016). Information and communication technology demands at work: the association with job strain, effort-reward imbalance and self-rated health in different socio-economic strata International Archives of Occupational and Environmental Health, 89(7), 1049-1058. More information
Ulander, M., Broström, A. (2015). Response to Akar et al., regarding our study "Side effects to continuous positive airway pressure treatment for obstructive sleep apnoea" Sleep and Breathing, 19(4), 1345. More information
Högberg, K., Sandman, L., Broström, A., Nyström, M. (2015). Caring through web-based counselling — A nursing intervention European Journal of Oncology Nursing. More information
Karlsson, S., Elfström, M., Sunnergren, O., Fridlund, B., Broström, A. (2015). Decisive situations influencing continuous positive airway pressure initiation in patients with obstructive sleep apnea syndrome – A critical incident technique analysis from the personnel’s perspective Journal of Hospital Administration, 4(1), 16-26. More information
Gustafsson, G., Broström, A., Ulander, M., Vrethem, M., Svanborg, E. (2015). Occurrence of epileptiform discharges and sleep during EEG recordings in children after melatonin intake versus sleep-deprivation Clinical Neurophysiology, 126(8), 1493-1497. More information
Johansson, P., Broström, A., Sanderman, R., Jaarsma, T. (2015). The course of sleep problems in patients with heart failure and associations to rehospitalizations Journal of Cardiovascular Nursing, 30(5), 403-410. More information
Johansson, P., Svensson, E., Alehagen, U., Dahlström, U., Jaarsma, T., Broström, A. (2015). Sleep disordered breathing, hypoxia and inflammation: associations with sickness behaviour in community dwelling elderly with and without cardiovascular disease Sleep and Breathing, 19(1), 263-271. More information
Högberg, K., Stockelberg, D., Sandman, L., Broström, A., Nyström, M. (2015). The meaning of web-based communication for support: From the patients' perspective within a hematological healthcare setting Cancer Nursing, 38(2), 145-154. More information
Hjelm, C., Broström, A., Riegel, B., Årestedt, K., Strömberg, A. (2015). The association between cognitive function and self-care in patients with chronic heart failure Heart & Lung, 44(2), 113-119. More information
Johansson, P., Svensson, E., Alehagen, U., Jaarsma, T., Broström, A. (2015). The contribution of hypoxia to the association between sleep apnoea, insomnia, and cardiovascular mortality in community-dwelling elderly with and without cardiovascular disease European Journal of Cardiovascular Nursing, 14(3), 222-231. More information
Fridlund, B., Mårtensson, J., Baigi, A., Broström, A. (2015). Establishing the psychometric properties of the comprehensive ethos towards wellness questionnaire in a Norwegian population Journal of Holistic Nursing, 33(4), 366-373. More information
Johansson, P., Alehagen, U., Vrethem, M., Svanborg, E., Broström, A. (2014). Difficulties in identification of sleep disordered breathing in an outpatient clinic for heart failure– A case study Annals of Nursing and Practice, 1(3 (1011)), 1-9. More information
Wikström, L., Eriksson, K., Årestedt, K., Fridlund, B., Broström, A. (2014). Healthcare professionals' perceptions of the use of pain scales in postoperative pain assessments Applied Nursing Research, 27(1), 53-58. More information
Broström, A., Nilsen, P., Gardner, B., Johansson, P., Ulander, M., Fridlund, B., Årestedt, K. (2014). Validation of the CPAP Habit Index-5: A Tool to Understand Adherence to CPAP Treatment in Patients with Obstructive Sleep Apnea Sleep Disorders, 1-9. More information
Gardner, B. Broström, A. Nilsen, P. Hrubos Ström, H. Ulander, M. Fridlund, B. , ... Johansson P. (2014). From 'does it work?' to 'what makes it work?': The importance of making assumptions explicit when designing and evaluating behavioural interventions European Journal of Cardiovascular Nursing, 13(4), 292-294. More information
Ulander, M., Johansson, M., Ewaldh, A., Svanborg, E., Broström, A. (2014). Side effects to continuous positive airway pressure treatment for obstructive sleep apnoea: changes over time and association to adherence Sleep and Breathing, 18(4), 799-807. More information
Johansson, P., Riegel, B., Svensson, E., Broström, A., Alehagen, U., Dahlström, U., Jaarsma, T. (2014). Sickness Behavior in Community-Dwelling Elderly Associations With Impaired Cardiac Function and Inflammation Biological Research for Nursing, 16(1), 105-113. More information
Eriksson, K., Wikström, L., Årestedt, K., Fridlund, B., Broström, A. (2014). Numeric rating scale: patients' perceptions of its use in postoperative pain assessments Applied Nursing Research, 27(1), 41-46. More information
Hjelm, C., Broström, A., Dahl, A., Johansson, B., Strömberg, A. (2014). Factors associated with increased risk for dementia in individuals age 80 years or older with congestive heart failure Journal of Cardiovascular Nursing, 29(1), 82-90. More information
Jaarsma, T. Strömberg, A. Franzén Årestedt, K. Broström, A. Kärner, A. Mårtensson, J. , ... Thompson D. (2013). A good manuscript review for the European Journal of Cardiovascular Nursing European Journal of Cardiovascular Nursing, 12(2), 102-103. More information
Nilsen, P., Gardner, B., Broström, A. (2013). Accounting for the role of habit in lifestyle intervention research. European Journal of Cardiovascular Nursing, 12(1), 5-6. More information
Högberg, K., Sandman, L., Nyström, M., Stockelberg, D., Broström, A. (2013). Prerequisites required for the provision and use of web-based communication for psychosocial support in haematologic care European Journal of Oncology Nursing, 17(5), 596-602. More information
Ulander, M., Arestedt, K., Svanborg, E., Johansson, P., Broström, A. (2013). The fairness of the Epworth Sleepiness Scale: two approaches to differential item functioning Sleep and Breathing, 17(1), 157-165. More information
Eriksson, K., Wikström, L., Lindblad-Fridh, M., Broström, A. (2013). Using mode and maximum values from the Numeric Rating Scale when evaluating postoperative pain management and recovery Journal of Clinical Nursing, 22(5-6), 638-647. More information
Sunnergren, O., Broström, A., Svanborg, E. (2013). Positional sensitivity as a confounder in diagnosis of severity of obstructive sleep apnea Sleep and Breathing, 17(1), 173-179. More information
Broström, A., Sunnergren, O., Nilsen, P., Fridlund, B., Ulander, M., Svanborg, E. (2013). Gender differences in respiratory disturbance, sleep and daytime sleepiness in hypertensive patients with different degrees of obesity European Journal of Cardiovascular Nursing, 12(2), 140-149. More information
Broström, A., Fridlund, B., Ulander, M., Sunnergren, O., Svanborg, E., Nilsen, P. (2013). A mixed method evaluation of a group-based educational programme for CPAP use in patients with obstructive sleep apnea Journal of Evaluation In Clinical Practice, 19(1), 173-184. More information
Siouta, E., Broström, A., Hedberg, B. (2013). Content and distribution of discursive space in consultations between patients with atrial fibrillation and healthcare professionals European Journal of Cardiovascular Nursing, 12(1), 47-55. More information
Jaarsma, T. Strömberg, A. Årestedt, K. Broström, A. Kärner, A. Mårtensson, J. , ... Thompson D. (2013). A good manuscript review for the European Journal of Cardiovascular Nursing European Journal of Cardiovascular Nursing, 12(2), 102-103. More information
Wu, E., Mårtensson, J., Broström, A. (2013). Enhanced external counterpulsation in patients with refractory angina pectoris: A pilot study with six months follow-up regarding physical capacity and health-related quality of life European Journal of Cardiovascular Nursing, 12(5), 437-445. More information
Broström, A., Sunnergren, O., Årestedt, K., Johansson, P., Ulander, M., Riegel, B., Svanborg, E. (2012). Factors associated with undiagnosed obstructive sleep apnoea in hypertensive primary care patients Scandinavian Journal of Primary Health Care, 30(2), 107-113. More information
Broström, A., Sunnergren, O., Johansson, P., Svensson, E., Ulander, M., Nilsen, P., Svanborg, E. (2012). Symptom profile of undiagnosed obstructive sleep apnoea in hypertensive outpatients in primary care: a structural equation model analysis. Quality in Primary Care, 20(4), 287-298. More information
Siouta, E., Hedberg, B., Hedman, K., Broström, A. (2012). Interactional resistance between patients with atrial fibrillation and cardiologists in consultation on treatment with warfarin: the value of shared decision-making The International Journal of Person Centered Medicine, 2(3), 427-436. More information
Elfström, M., Karlsson, S., Nielsen, P., Fridlund, B., Svanberg, E., Broström, A. (2012). Decisive Situations Affecting Partners' Support to Continuous Positive Airway Pressure-Treated Patients With Obstructive Sleep Apnea Syndrome: A Critical Incident Technique Analysis of the Initial Treatment Phase European Journal of Cardiovascular Nursing, 27(3), 228-239. More information
Hjelm, C., Dahl, A., Broström, A., Mårtensson, J., Johansson, B., Strömberg, A. (2012). The influence of heart failure on longitudinal changes in cognition among individuals 80 years of age and older Journal of Clinical Nursing, 21(7-8), 994-1003. More information
Johansson, P., Alehagen, U., Svanborg, E., Dahlström, U., Broström, A. (2012). Clinical characteristics and mortality risk in relation to obstructive and central sleep apnoea in community-dwelling elderly individuals: a 7-year follow-up Age and Ageing, 41(4), 468-474. More information
Johansson, P., Riegel, B., Svensson, E., Broström, A., Alehagen, U., Dahlström, U., Jaarsma, T. (2012). The contribution of heart failure to sleep disturbances and depressive symptoms in older adults Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, 25(3), 179-187. More information
Stålkrantz, A., Broström, A., Wiberg, J., Svanborg, E., Malm, D. (2012). Everyday life for the spouses of patients with untreated OSA syndrome Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26(2), 324-332. More information
Nilsen, P., Roback, K., Broström, A., Ellström, P. (2012). Creatures of habit: accounting for the role of habit in implementation research on clinical behaviour change Implementation Science, 7. More information
Andersson, B., Christensson, L., Jakobsson, U., Fridlund, B., Broström, A. (2012). Radiographers' self-assessed level and use of competencies: a national survey Insights into Imaging, 3(6), 635-645. More information
Johansson, P., Alehagen, U., Ulander, M., Svanborg, E., Dahlström, U., Broström, A. (2011). Sleep disordered breathing in community dwelling elderly: Associations with cardiovascular disease, impaired systolic function, and mortality after a six-year follow-up Sleep Medicine, 12(8), 748-53. More information
Sunnergren, O., Broström, A., Svanborg, E. (2011). Soft palate sensory neuropathy in the pathogenesis of obstructive sleep apnea The Laryngoscope, 121(2), 451-456. More information
Broström, A., Ulander, M., Nilsen, P., Svanborg, E., Arestedt, K. (2011). The attitudes to CPAP treatment inventory: development and initial validation of a new tool for measuring attitudes to CPAP treatment Journal of Sleep Research, 20(3), 460-471. More information
Johansson, P., Alehagen, U., Svensson, E., Svanborg, E., Dahlström, U., Broström, A. (2010). Determinants of global perceived health in community-dwelling elderly screened for heart failure and sleep-disordered breathing Journal of Cardiovascular Nursing, 25(5), E16-26. More information
Johansson, P., Arestedt, K., Alehagen, U., Svanborg, E., Dahlström, U., Broström, A. (2010). Sleep disordered breathing, insomnia, and health related quality of life: a comparison between age and gender matched elderly with heart failure or without cardiovascular disease European Journal of Cardiovascular Nursing, 9(2), 108-117. More information
Johansson, P., Broström, A. (2010). Sleep disturbances — a significant problem for cardiovascular nurses in practice and/or research? European Journal of Cardiovascular Nursing, 9(2), 75-76. More information
Broström, A., Arestedt, K., Nilsen, P., Strömberg, A., Ulander, M., Svanborg, E. (2010). The side-effects to CPAP treatment inventory: the development and initial validation of a new tool for the measurement of side-effects to CPAP treatment. Journal of Sleep Research, 19(4), 603-611. More information
Sunnergren, O., Broström, A., Svanborg, E. (2010). How should sensory function in the oropharynx be tested?: Cold thermal testing; a comparison of the methods of levels and limits. Clinical Neurophysiology, 121(11), 1886-1889. More information
Johansson, P., Alehagen, U., Svanborg, E., Dahlström, U., Broström, A. (2009). Sleep disordered breathing in an elderly community-living population: Relationship to cardiac function, insomnia symptoms and daytime sleepiness. Sleep Medicine, 10(9), 1005-1011. More information
Johansson, P., Broström, A., Dahlström, U., Alehagen, U. (2008). Global perceived health and health-related quality of life in elderly primary care patients with symptoms of heart failure European Journal of Cardiovascular Nursing, 7(4), 269-276. More information
Johansson, P., Broström, A., Dahlström, U., Alehagen, U. (2008). Global perceived health and ten-year cardiovascular mortality in elderly primary care patients with possible heart failure. European Journal of Heart Failure, 10(10), 1040-1047. More information
Broström, A., Strömberg, A., Mårtensson, J., Ulander, M., Harder, L., Svanborg, E. (2007). Association of Type D personality to perceived side effects and adherence in CPAP-treated patients with OSAS Journal of Sleep Research, 16(4), 439-447. More information
Johansson, P., Dahlström, U., Broström, A. (2006). Factors and interventions influencing health-related quality of life in patients with heart failure: a review of the literature. More information
Johansson, P., Dahlström, U., Broström, A. (2006). Consequences and predictors of depression in patients with chronic heart failure: implications for nursing care and future research. Progress in Cardiovascular Nursing, 21(4), 202-211. More information
Johansson, P., Dahlström, U., Broström, A. (2006). The measurement and prevalence of depression in patients with chronic heart failure Progress in Cardiovascular Nursing, 21(1), 28-36. More information
Broström, A., Johansson, P. (2005). Sleep disturbances in patients with chronic heart failure and their holistic consequences-what different care actions can be implemented? European Journal of Cardiovascular Nursing, 4(3), 183-197. More information

Antologibidrag

Broström, A. (2021). Sömnapné. In: E.-K. Hultgren (Ed.), Distriktssköterskans specialistområden (pp. 373 -391). Lund: Studentlitteratur AB More information

Konferensbidrag

Ahonen, H. Kvarnvik, C. Broström, A. Fransson, E. Nygårdh, A. Stensson, M. , ... Lindmark U. (2019). “No one seems to know”: Studieprotokoll för utvärdering av ett teoretiskt ramverk för oral hälsa avseende reliabilitet och validitet i en obstruktiv sömnapné population. SFSS Årskongress, 16-18 oktober 2019, Uppsala. More information
Ahonen, H., Kvarnvik, C., Broström, A., Fransson, E., Nygårdh, A., Stensson, M., Lindmark, U. (2019). Oral hälsa och obstruktiv sömnapné- protokoll för en longitudinell studie. Tandhygienistdagarna, 7-9 april, Arlanda Airport. More information
Stadin, M., Maria, N., Broström, A., Magnusson Hanson, L., Westerlund, H., Fransson, E. (2016). Information and communication technology demands at work and development of suboptimal self-rated health: Prospective findings from the SLOSH study. Forte Talks 2016, Stockholm, 8-9 mars 2016.. More information
Stadin, M., Maria, N., Broström, A., Magnusson Hanson, L., Westerlund, H., Fransson, E. (2015). Information and communication technology demands: The association with job strain and effort-reward imbalance in different socioeconimic strata. Nordic Conference on Advances in Health Care Sciences Research 2015, Stockholm, 11-12 november, 2015.. More information
Hjelm, C., Dahl, A., Broström, A., Mårtensson, J., Johansson, B., Strömberg, A. (2011). The influence of heart failure on change in cognition among individuals 80 years of age and older. Vård. More information

Övrigt

Högberg, K., Sandman, L., Stockelberg, D., Broström, A., Nyström, M. . Psychosocial factors associated with anxiety and depression in patients with hematological diseases. More information
Ahonen, H., Neher, M., Fransson, E., Broström, A., Lindmark, U. . Views about oral health determinants as described by persons with continuous positive airway pressure-treated obstructive sleep apnea: A qualitative study. More information
Mårtensson, S., Knutsson, S., Hodges, E., Sherwood, G., Broström, A., Björk, M. . Assessing the impact of a caring behavior course on undergraduate nursing students’ caring behavior. More information
Öberg, S., Johansson, L., Georgsson, M., Sandberg, J., Broström, A. . Primary healthcare patients with cardiovascular disease eligible for nurse-led internet-based cognitive behavioral therapy for insomnia: characteristics and motives for participation. More information
Öberg, S., Broström, A., Georgsson, M., Sandberg, J., Johansson, L. . The experience of a Nurse-led Internet-based Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia on Patients with Cardiovascular Disease: A qualitative study. More information