Organisation

Tekniska Högskolan är en av fyra fackhögskolor vid Jönköping University.

Jönköping University är organiserat som en icke-vinstdrivande koncern. I koncernen
ingår Stiftelsen Högskolan i Jönköping och dess fem helägda dotterbolag. Dessa är organiserade som aktiebolag och omfattar: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation,  Jönköping International Business School, Tekniska Högskolan och Högskoleservice. Stiftelsen bedriver verksamheten genom dotterbolagen.

Tekniska Högskolan

Verksamheten vid Tekniska Högskolan leds av en verkställande direktör som även är akademisk ledare. Ledningsgruppen är ett stödjande och rådgivande organ till vd.

Avdelningar

Verksamheten vid Tekniska Högskolan bedrivs inom sex avdelningar där forskare och undervisande personal ingår. Varje avdelning leds av en avdelningschef.

Råd och kommittéer

Inom Tekniska Högskolan finns ett antal råd och kommittéer, bland annat:

  • Utbildningsråd
  • Forskningsråd
  • Forskarutbildningsråd
  • Kvalitetsråd för utbildning- och forskarutbildning
  • Forskarkollegium med presidium
  • Ledningsgrupper för utbildningar
  • Rekryteringskommitté
  • Miljörådet

Sidan uppdaterad 2018-09-12

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information