Centrumbildningar

Viss forskning och forskarutbildning vid Tekniska Högskolan genomförs i
nära samverkan med andra institutioner och bedrivs inom ramen för
gemensamma centrumbildningar.

Vid Tekniska Högskolan finns två centrumbildningar.

Casting Innovation Centre

Casting Innovation Centre (CIC) är en nationell samling av forskning, utveckling och utbildning för svensk tillverkningsindustri inom gjutna material och komponenter. CIC är ett samarbete mellan Tekniska Högskolan i Jönköping AB och Swerea SWECAST AB.

Kontakt CIC

Anders Jarfors

anders.jarfors@ju.se
036-10 1651

Vision

Visionen för Casting Innovation Center är att parterna i samverkan utvecklar ny kunskap och teknik inom gjutningsområdet på internationellt konkurrenskraftig nivå till nytta för svensk fordons- och verkstadsindustri.

Samverkan ska medverka till att svensk gjuteriindustri kan bli världsledande inom sina produktområden.

Centrum för energieffektiv belysning

Centrum för energieffektiv belysning (Ceebel) är ett samverkansprojekt mellan Lunds Universitet och Tekniska Högskolan i Jönköping. Projektet genomförs och finansieras inom ramen för Energimyndighetens Program för energieffektivisering inom belysningsområdet.

Syftet med ceebel är att koordinera, bevaka, sprida och presentera forskning om och utveckling av energieffektiv belysning till såväl branschen som inom vetenskapssamhället. Genom ökad samverkan ska den allmänna kompetensnivån inom landet höjas.

Centret ska koordinera den verksamhet som initieras genom Energimyndighetens speciella satsning på att utveckla energieffektiv belysning och därigenom skapa förståelse för hur teknikens fulla energieffektiviseringspotential kan utnyttjas genom att sätta in forskningsresultat i ett samhälleligt sammanhang.

Sidan uppdaterad 2015-08-18


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information