Ackrediteringar

Kontakt

Björn Kjellander
Director of Quality and Accreditation
036 - 10 18 96
Bjorn.Kjellander@ju.se

Dubbelackreditering

2015 blev JIBS den första handelshögskolan i Sverige som ackrediterats av både europeiska EQUIS och amerikanska AACSB. Endast cirka två hundra (eller ca 1 procent) av världens handelshögskolor har denna dubbelackreditering.

För att få ackrediteringarna krävs en omfattande extern granskning av utbildningar, forskning och administration. Ackrediteringarna är en kvalitetsmärkning som kan locka fler och bättre internationella studenter och samarbetspartners, och som gör det lättare för studenterna att söka jobb efter avslutad utbildning. Men för JIBS innebär ackrediteringarna också möjlighet till ömsesidigt lärande, kvalitetsförbättring och framtida utveckling.

EQUIS 20 anniversary logo

EQUIS

JIBS fick EFMD:s EQUIS-ackreditering i mars 2015. Det grundläggande målet för EQUIS, kopplat till EFMDs uppdrag, är att höja standarden för managementutbildningar över hela världen. 2017 firar EQUIS sitt 20-årsjubileum. 

EQUIS utvärderar lärosäten som helhet, och letar efter en balans mellan hög akademisk kvalitet och professionell relevans genom nära samverkan med näringslivet. EQUIS fäster särskild vikt vid om lärosätet har skapat en effektiv inlärningsmiljö som gynnar utvecklingen av studenternas ledarskap och entreprenörskap, ochfrämjar deras känsla av globalt ansvar. De ser också till innovation i alla avseenden, inklusive i utformning av program och pedagogik.

Lärosäten som är ackrediterade av EQUIS måste visa inte bara hög generell kvalitet i alla aspekter av sin verksamhet, men också en hög grad av internationalisering.

AACSB

I december 2015 blev JIBS ackrediterade av AACSB (the Association to Advance Collegiate Schools of Business). AACSB utvärderar handelshögskolor med fokus på deras verksamhet, lärarkårens kvalifikationer och publiceringar, utbildningsprogram och andra viktiga områden.

Läs mer om AACSBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att bli ackrediterad ska lärosätet vara medlem i AACSB International och erbjuda kandidat- och masterprogram inom företagsekonomi och management. När det är fastställt att lärosätet har potential att bli ackrediterade, arbetar man tillsammans med mentorer, kommittéer och personal från AACSB för att ta fram en plan som kallas Standards Aligmnent Plan. När lärosätet har fullföljt sin plan och uppfyller AACSB standard, genomför en kommitté och AACSB styrelse en utvärdering för att besluta ifall de ska bevilja en ackreditering.

En ackreditering från AACSB ger en garanti för studenterna att de får en förstklassig utbildning och för blivande arbetsgivare att de utexaminerade studenterna är redo att leverera från dag ett.

Dessutom ger AACSB ackreditering många fördelar för lärare och personal, genom att attrahera studenter, ge större möjligheter till forskning, och öppnar upp för globalt erkännande.

 

Sidan uppdaterad 2020-07-01