De olika grupperna och råden inom utbildningsområdet är ansvariga för kvalitetssäkring och utveckling i samband med JIBS utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå.