Stort vetenskapligt genomslag för JIBS professorer

Artikeln ”Ekonomiprofessorers genomslag i vetenskap och forskningskommunikation” i det senaste numret av Ekonomisk debatt undersöker det vetenskapliga genomslaget för svenska professorer i företags- och nationalekonomi. Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University hamnar i toppskiktet i båda ämnena.

För att få fram professorernas vetenskapliga genomslag har artikelförfattarna tittat på antalet citeringar i citatdatabasen Scopus. De har använt sig av ett genomsnitt av årliga citeringar för åren 2021-2022, för att få fram det nutida genomslaget snarare än det historiska.

Inom företagsekonomi är JIBS den institution som har flest medianciteringar per professor. Med 164 citeringar per år för medianprofessorn i företagsekonomi beskrivs JIBS av artikelförfattarna som den enda högpresteraren. Tvåa är handelshögskolan vid Umeå universitet, med 124 medianciteringar. Medianen för samtliga undersöka institutioner är 73.

I nationalekonomi tar JIBS en andraplats med 138 medianciteringar. Etta är Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet med 246 medianciteringar. Medianen för samtliga är 97.

- Detta är ytterligare en studie som bekräftar JIBS starka position i Sverige, vilket är mycket glädjande, säger Johan Klaesson, professor i nationalekonomi och tf. vd på JIBS.

Artikeln är skriven Mats Alvesson, professor i företagsekonomi och verksam vid bland annat University of Bath och Lunds universitet, samt Fredrik Sjöholm, professor i nationalekonomi och vd för Institutet för näringslivsforskning.

2023-09-04