JU-forskare del i nytt forskningsprojekt om arbetslivets utmaningar

Forskarna Johannes Hagen och Andrea Schneider vid Jönköping University (JU) är med i ett forskningsprogram som nyligen fick närmare 24 miljoner kronor av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Programmet syftar till att skapa ny och policyrelevant kunskap om hur socialförsäkringarnas utformning påverkar människors liv och samhället i stort. Målet är att bidra till ett arbetsliv som är hållbart, inkluderande och främjar hälsa.

Projektet ”En breddad analys av välfärdssystemets betydelse för ett hållbart arbetsliv” kommer pågå i sex år och leds av docent Lisa Laun verksam vid Institutet för arbetsmarknads‑ och utbildningspolitisk (IFAU). Det involverar 16 forskare inom nationalekonomi och statsvetenskap från Uppsala universitet, IFAU, Stockholms universitet och Jönköping University.

– Det är jätteroligt med ett så stort anslag till ett viktigt forskningsområde. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med de andra forskarna i projektet och bredda både mitt och JU:s nätverk, säger Johannes Hagen.

Det som gör programmet unikt är att det breddar tidigare forskning om socialförsäkringar genom att inte bara omfatta resultat relaterade till sysselsättning, utan också arbetsvillkor, fattigdom, hälsa och välbefinnande. Detta gäller inte bara för individen själv, utan också för dennes familj och samhället som helhet. Dessutom betonas att nivån på inkomstskyddet och individens drivkrafter alltmer påverkas av tillgången till kompletterande försäkringar. För personer födda utomlands påverkar också andra länders samordning av social trygghet med Sverige, vilket också kommer att studeras närmare.

Totalt 14 olika forskningsprojekt

Programmet består av totalt 14 forskningsprojekt som analyserar inkomstförsäkringar vid sjukdom, arbetslöshet och pension. Johannes Hagen och Andrea Schneider, som båda är forskare vid Jönköping International Business School vid JU, ansvarar för den del av projektet som fokuserar på kompletterande tjänstepensioner.

– Syftet med vår del är att undersöka vilken roll tjänstepensionen spelar för när och hur folk väljer att gå i pension. Vårt etablerade samarbete med webbtjänsten minPension ger oss fantastiska möjligheter att kartlägga folks samlade pensionsförmögenhet och vilka beslut de fattar, säger Johannes Hagen.

Kontakt

2023-06-27