Bränsleceller i fokus i ny avhandling

Live Mølmen, doktorand på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) och inom forskarskolan Smart Industry Sweden, disputerade nyligen med sin avhandling "Durability evaluation of PEM fuel cell components". Avhandlingen kan hjälpa till att förbättra elektifieringen av fordon.

Live Mølmen. Foto: Daniel Sjödahl

Live Mølmens forskning är är förlagd till Sveriges forskningsinstitut RISE (Research Institutes of Sweden) och handlar om livslängdsprovning av material för PEM (Proton Exchange Membrane/polymerelektrolytmembran) bränsleceller.

Bränsleceller drivna med vätgas är en av lösningarna för elektrifieringen av fordon och speciellt i tyngre fordon där lång räckvidd och snabb tankning är viktiga faktorer. För att bränslecellerna ska bli lönsamma måste kostnadseffektiva material och tillverkningsmetoder användas. Samtidig måste materialen som används tåla bränslecellens höga temperatur, sura pH-värde och elektriska potential, vilket är krävande för vanliga material som stål och nickel.

- Bränslecellsfordon är en möjlig lösning för att elektrifiera fordon, speciellt i det tunga fordonssegmentet. För att säkerställa livslängden till bränslecellerna behövs tillförlitliga testmetoder. I denna avhandling är degradering, och karakteriseringen av degraderingen, av bränslecellskomponenter i fokus, säger Live Mølmen.

Viktigt för att minska den globala uppvärmningen

Elektrifieringen av transportsektorn är viktig för att minska den globala uppvärmningen. För att nå alla segment inom sektorn behövs fler alternativ än batterier och bränsleceller är ett av dom. Kunskapen från Live Mølmens forskning kan användas för att stödja svensk industri i omställningen till produktion av komponenter för PEM-bränsleceller.

- Avhandlingen ger en översikt över komponenterna i en polymermembranbränslecell, vilka material som används, och hur dessa testas. Både kommersiella och nya material testas för att se hur statur är idag, och hur vi kan utveckla tekniken vidare i framtiden, säger Live Mølmen.

Live Mølmen växte upp i Trondheim, Norge. Hon tog sin Master inom materialteknologi vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Dom senaste fem åren har hon jobbat som industridoktorand, med anställning hos RISE i Borås, och inskriven vid Tekniska Högskolan i Jönköping.

- Jag tror att det främsta jag kommer att ta med mig från mina doktorandstudier är alla människor jag träffat under den här tiden. Jag har haft ett jättebra team av handledare och fenomenala kollegor både på RISE och på JTH. Jag har genom olika doktorandnätverk kunnat gå kurser både i Sverige och i Europa med inspirerande föreläsare och ännu mer inspirerande doktorander, säger hon.

Opponent på disputationen var professor Frode Seland, NTNU. Huvudhandledare var professor Peter Leisner, JTH.

Avhandlingen finns att läsa i fulltext här.

Live Mølmen disputerade 16 juni. Foto: Daniel Sjödahl.

2023-06-22