Förskolan förbereds för framtida pandemier

Forskningsprojektet EXPECT har tilldelats tio miljoner kronor från NordForsk. Syftet är att fördjupa kunskapen om erfarenheter och konsekvenser från Covid-19-pandemin och genom att upprätthålla social hållbarhet förbereda nordiska förskolor för framtida pandemier och kriser. Projektet leds av Ole Henrik Hansen, professor i pedagogik på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University (JU).

Foto: Patrik Svedberg

Det är ett väsentligt mål för det nordiska förskolesystemet att förbereda förskolan för framtida pandemier. Den nordiska modellen spelar en avgörande roll för att säkerställa att alla barn har lika möjligheter när det gäller att lära, utvecklas och säkerställa sitt välmående.

Projektet kommet att undersöka erfarenheterna av miljö- och deltagandeanpassning under och efter pandemin – samt konsekvenserna för förskolor i samband med den. Forskningen kommer att bedrivas i de fem nordiska länderna: Danmark, Norge, Sverige, Finland och Island.

Den konceptuella logiken inom EXPECT-projektet är att motståndskraft i social hållbarhet för alla barn uppnås genom att delta i förskolebarns dagliga sociala aktiviteter.

– Vi är glada och stolta över att EXPECT-projektet valdes ut och vi ser fram emot att starta det efter semestern. Vi hoppas att vi med projektet kan bidra till en positiv vardag för alla barn i Norden, under framtida pandemier. Och så ser vi fram emot att välkomna våra nordiska vänner inom förskoleforskning till samarbete med Högskolan för lärande och kommunikation som centrum för detta arbete, säger Ole Henrik Hansen.

Både kvalitativa och kvantitativa metoder kommer att användas för att få en ökad förståelse av konsekvenserna av covid-19-pandemin och vad Early Childhood Education (ECE, yngre barns lärande) i de nordiska länderna kan lära sig av erfarenheterna av krisen.

Projektet kommer även att betona användarmedverkan och praktiker från ECE-sektorn kommer att inkluderas som medforskare.

Fakta

Totalt kommer tretton forskare från alla fem nordiska länderna att medverka i EXPECT.

NordForsk är en organisation under Nordiska ministerrådet som finansierar och främjar nordiskt samarbete inom forskning och infrastruktur för forskning.

Kontakt

2023-06-13