Forskare inspirerar företagare till social innovation

Bernt-Arne Winberg från Hagagruppen tillsammans med Duncan Levinsohn från Jönköping International Business School vid Jönköping University.

Bernt-Arne Winberg från Hagagruppen tillsammans med Duncan Levinsohn från Jönköping International Business School vid Jönköping University.

Hur skapar man hållbara företag? Duncan Levinsohn är lektor i företagsekonomi på Jönköping International Business School vid Jönköping University. Med sin forskning vill han inspirera företagsledare och studenter till att ta nya tag kring social innovation och sprida goda exempel på hur företag kan arbeta med hållbarhet. Ett företag han följt under flera år är Hagagruppens arbete med social hållbarhet.

"Sociala innovation är nya innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar"

EU-kommissionens innovations- och tillväxtstrategi

Hagagruppen är ett grossistföretag i Bottnaryd som säljer soffor och fåtöljer. Duncan menar att Hagagruppen är ett bra exempel på hur ett företag kan använda sina resurser och ansvara för sociala och miljömässiga värden i närområdet och hos utländska leverantörer.

- Som forskare i hållbarhetsfrågor tror jag det är viktigt att entreprenörer vågar sticka ut och följa sitt hjärta. Om man vågar driva sitt företag utifrån fler dimensioner än enbart god lönsamhet kan entreprenörskap vara otroligt spännande, säger Duncan.

Mer än ekonomisk lönsamhet

Duncan har gjort regelbundna djupintervjuer med företaget och följt processen där ledningen inledningsvis experimenterat lite försiktigt, till att idag driva en tydlig linje med mer självförtroende och stolthet.
- I traditionella företag finns det oftast ett osynligt och outtalat mål med prioritering av vinst i alla lägen. Det som man inte är medveten om är svårt att ändra på, så det är först när man vågar identifiera och ifrågasätta denna del av företaget, som man kan åstadkomma större förändringar, säger Duncan.

Bidra till ett gott samhälle

På Hagagruppen kommer personalen från olika länder, flera har börjat arbeta där under sin första tid i Sverige. Bernt-Arne Winberg som driver företaget tillsammans med sin fru Gerd berättar att de försöker anpassa arbetsuppgifterna efter medarbetarnas förutsättningar. Målsättning är att använda 10 procent av vinsten för att bidra till att bygga ett gott samhälle, så som företagets ambition kring ett gott samhälle ser ut.
– Vi investerar i föreningslivet i Bottnaryd och i biståndsverksamhet i utvecklingsländer, säger Bernt-Arne. Miljöfrågan är också viktig där de har långsiktiga samarbeten med få leverantörer och ställer krav på att deras anställda ska ha bra arbetsvillkor och hållbara material.

Som forskare hjälper Duncan till att sprida Hagagruppens arbete som exempel på hur man kan arbeta och har bland annat låtit Bernt-Arne träffar studenter.

- Jag märker att hans synsätt på företagande ibland provocerar studenterna eftersom det inte är det förväntade. Mindre företag har unika möjligheter men möter också särskilda utmaningar. Jag vill inspirera studenter till att ta vara på möjligheterna, och utrusta dem för att handskas med utmaningarna, säger Duncan.

Mötesplats Social Innovation (MSI)

Duncan Levinsohn forskning är ett exempel på de sociala innovationerna JU är involverade i igenom Mötesplats Social Innovation (MSI). MSI är en nationell kunskapsnod för social innovation och socialt entreprenörskap. Arbetet drivs i tätt samarbete mellan akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer och i dagsläget är sex lärosäten med i satsningen: Malmö universitet, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Örebro universitet, Stockholms universitet och Jönköping University.

Mer information om MSI finns att lära här.

2023-05-29