Tandläkarundersökning

Jönköpingsundersökningen genomfördes första gången för femtio år sedan och pågår nu igen.

En av världens största undersökningar om mun- och tandhälsa

Vår tand- och munhälsa blir allt bättre och bättre. Det har Jönköpingsundersökningen visat, en av världens största undersökningar om en befolknings tandhälsa. Men hur mycket bättre kan våra munnar och tänder må? Studien äger rum var tionde år sedan 1973. Tillsammans med Centrum för odontologi och oral hälsa vid Hälsohögskolan, Jönköping University och Odontologiska Institutionen vid Folktandvården i Jönköpings län genomförs nu studien igen.

Mycket har hänt sedan Jönköpingsundersökningarna genomfördes första gången för femtio år sedan. Då bedömdes mun- och tandhälsan som bekymmersam. Karies var vanligt långt ner i åldrarna och få personer hade kvar sina egna tänder i livets slutskede. I dag ser läget annorlunda ut. Många av de framsteg som har gjorts går att härleda till studien.

Strax över tusen Jönköpingsbor i åldersspannet 3–80 år kommer att få sina tänder grundligt undersökta under 2023, allt för att kunna följa utvecklingen och få en samlad bild över hur det står till med svenskarnas munnar och tänder.

- Med hjälp av resultaten kan hela tandvårds-Sverige se tendenser och samband. Studien är viktig för att planera både resurser och utbildning inom tandvårdsområdet, säger Ola Norderyd, övertandläkare vid Odontologiska Institutionen och professor vid Avdelningen för odontologi och oral hälsa vid Hälsohögskolan.

Kan vår tand- och munhälsa bli bättre?

En av de stora slutsatserna av Jönköpingsstudien har pekat på tonvikten av förebyggande vård, profylax. Något som bedöms ligga bakom mycket av den goda munhälsa som vi faktiskt har i Sverige idag.

– Det ser ut som om förbättringstakten har avtagit. Exempelvis har 80-åringar i snitt kvar 22 av sina egna tänder jämfört med 14 stycken när studien startade. En av frågan vi ställer oss är om det kan bli så mycket bättre, säger Ola.

Studien kommer pågå under större delen av året. Därefter kommer databehandlingen pågå runt två år. Ola ser fram emot att se vilken typ av genomslagskraft undersökningen kommer att få.

2023-05-22