Dyrare och mindre utbud för korttidsboende i Danmark

Färre fastigheter är nu tillgängliga på bodelningssiten Airbnb i Danmark och genomsnittspriserna för att hyra ett korttidsboende i landet har ökat markant. Det slår forskarna Andrea Schneider och Marcel Garz vid Jönköping International Business School (JIBS) fast i en ny studie. De har analyserat hur det datadelningsavtal som förhandlades fram mellan den danska regeringen och Airbnb 2018 påverkar privatpersoner som erbjuder sin bostad på Airbnb och kunder som hyr via plattformen.

Under det senaste decenniet har plattformar för home-sharing som Airbnb blivit alltmer populära för uthyrning av korttidsboende. Hittills har det varit svårt att driva igenom användarnas skatteplikt på den här typen av plattformar. För att förbättra efterlevnaden förhandlade den danska regeringen 2018 fram ett avtal med Airbnb om överföring av uppgifter om användarnas inkomster på plattformen till landets skatteverk.

Airbnb är världens största plattform för home-sharing. Affärsmodellen baseras på en dubbelriktad peer-to-peer-plattform som gör det möjligt för uthyrare (så kallade värdar) som vill hyra ut sin bostad under en kortare tid och kunder som vill hyra bostad att enkelt få kontakt med varandra. Plattformen har vuxit snabbt under de senaste decennierna och har idag över 4 miljoner registrerade värdar i 100 000 städer.

Plattformens framgångar har dock mötts av kritik. Till exempel fruktar hotellbranschen illojal konkurrens och urholkning av säkerhets- och kvalitetsstandarder, medan närboende påverkas negativt av strömmen av bullriga besökare. Ett annat kritiskt argument är att det är svårt att genomdriva skatter relaterade till aktiviteter på home-sharingplattformarna. De ansvariga myndigheterna kan inte spåra onlinetransaktioner utan måste lita på att värdarna själva rapporterar sina intäkter. Det är därför inte förvånande att stora städer över hela världen har infört restriktioner för korttidsuthyrning. De skandinaviska länderna, särskilt Danmark och Norge, har lagt till ytterligare en strategi; att samarbeta med Airbnb.

Märkbara effekter av det danska avtalet

-Vi har analyserat effekterna av avtalet från 2018 mellan Danmark och Airbnb. I enlighet med avtalet rapporterar Airbnb värdarnas inkomster på plattformen till skattemyndigheten. Genom att utvärdera hur värdarnas beteende på plattformen har förändrats får vi en uppfattning om vilken typ av värdar och kunder som påverkas av avtalet, säger Andrea Schneider.

De fyra viktigaste resultaten Andrea Schneider och Marcel Garz hittar i sin studie är:

  • 14% färre fastigheter är nu tillgängliga på Airbnb, vilket minskar utbudet av platser som kan hyras när du besöker Danmark, särskilt Köpenhamn.
  • Att hyra boende på Airbnb under nästa Danmarksbesök blir dyrare eftersom genomsnittspriserna har ökat med 11%.
  • Många värdar som bara erbjöd en fastighet på Airbnb lämnade marknaden. Däremot ökade det kommersiella värdskapet där en värd erbjuder flera olika fastigheter.
  • Regleringen ledde till en förskjutning av korttidsuthyrningen från storstäderna till landsbygden.

-Generellt sett vill tillsynsmyndigheterna tillåta individer att hyra ut sin fastighet under kortare perioder av frånvaro. De är skeptiska mot individer som flyttar boenden från den långsiktiga bostadsmarknaden för att i stället erbjuda, ofta flera, fastigheter på Airbnb. Det skifte mot kommersialisering av korttidsuthyrning i Danmark som vi ser kan därför ses som en negativ bieffekt av datadelningsavtalet", säger Andrea Schneider.

Nya europeiska rapporteringskrav från och med 2023

Enligt forskarna ger resultaten från utvärderingen av det danska avtalet insikter om hur besök i Danmark kan påverkas. De ger också en första kunskap om de vilka effekterna kan förväntas bli av den rapporteringsskyldighet för digitala plattformar i EU som nyligen införts. EU-rådets direktiv 2021/514 träder i kraft 2023 och gör det obligatoriskt för leverantörer av digitala plattformar att dela information om försäljning av varor och tjänster på sin plattform med skattemyndigheter i de berörda medlemsländerna. Det innebär att Airbnb och andra home-sharing plattformar som bedriver verksamhet i EU måste rapportera värdarnas intäkter till lokala skattemyndigheter.

-Det är för tidigt att utvärdera effekterna av de nya europeiska rapporteringsstandarderna men våra resultat ger en uppfattning om vad vi kan förvänta oss av EU-rådets direktiv. De nya rapporteringsstandarderna förväntas få stor inverkan på digitala plattformar. Även om vissa användare lämnar plattformarna kan myndigheterna förvänta sig en märkbart positiv effekt på skatteintäkterna, säger Marcel Garz.

2023-02-27