Ungdomar undersökte sociala mediers roll under pandemin

ungdom med mobiltelefon

I en studie från Hälsohögskolan vid Jönköping University (JU) har man låtit ungdomar vara med i forskningsprocessen. Alla barn har rätt att uttrycka sin egen åsikt men det kan vara svårt att veta hur man gör. Forskarna har genom sin metod lyckats involvera ungdomar för att ta reda på sociala mediers roll under pandemin.

Ungdomarna, som var 13-19 år, fick instruktioner hur de skulle gå till väga för att själva samla in data till forskningen. De ungdomarna var detektiver i sina egna sociala medier där forskarna ville ta reda på vilka ämnen som blev ”snackisar” och vilka motiven var för det material som ungdomarna samlade in. Forskarna ville bland annat veta vad som väckte debatt och vad som var ungdomarnas oro under pandemin, Covid 19. I stället för att ställa frågor till ungdomarna fick de vara med och samla in informationen själva. Frida Lygnegård från Hälsohögskolan har lett studien.

- Vi vuxna måste våga backa och bjuda in ungdomar i större utsträckning, säger Frida.

Barnkonventionen innebär bland annat att barn har rätt att uttrycka sin mening och få tillgång till information. Det kan dock vara svårt att veta hur man ska involvera barnen.

- Vi vill i vår studie visa hur vi kan involvera målgruppen, i det här fallet ungdomar, berättar Frida vidare.

Sociala medier viktig informationsplattform för ungdomarna

Resultatet i studien visade att sociala medier var viktigt för ungdomarna under pandemin. Där uttryckte och kommunicerade de hur de mådde och kände, vad de oroade sig för, irriterade sig på eller tyckte var bra. Datan inhämtades från totalt 11 olika sociala medier där det mesta kom från TikTok, Instagram och Snapchat. Bland annat var ungdomarna oroliga för att familjemedlemmar skulle bli sjuka, de funderade över framtiden och hur det skulle bli efter pandemin. Informationen kring restriktionerna tyckte de var förvirrande och önskade få trovärdig information kring pandemin.

Frida menar att ungdomar bör bjudas in och vara med och utforma information som ska riktas till målgruppen på en samhällsnivå. De är mottagare men också del av att skapa information. Brist på information skapade stress, visade studien.

- I studien kan man se sociala mediers roll och ta draghjälp av det i framtiden när man designar information som rör barn och ungdomar, säger Frida.

Studien ”Adolescent co-researchers identified the central role of social media for young people during the pandemic” har Frida Lygnegård genomfört i samarbete med Maria Thell, doktorand vid Uppsala universitet och Anna Sarkadi, professor vid Uppsala universitet. Den publicerade studien finns att läsa här:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apa.16670

2023-02-07