Forskningsprojekt om handelns klimatåtagande beviljat 2 miljoner kronor

Handelsrådet har beviljat närmare två miljoner kronor till ett forskningsprojekt på Jönköping University inom ramen för agendan ”Forskning relevant för handeln”. Syftet med projektet är att belysa hur aktörer inom handelssektorn tar ,sig an det klimatarbete som pågår inom branschen.

Projektet ”Handelns Green Deal – utveckling av strategiska styrmedel för handelns klimatåtagande” av drivs av Mart Ots, Timur Uman och Julia Grimm, forskare vid Jönköping International Business School (JIBS).

European Green Deal har som mål att EU ska bli världens första klimatneutrala kontinent till år 2050. Den innehåller både bindande målsättningar om ett klimatneutralt EU år 2050 och lagstiftning som ska möjliggöra en nettominskning av växthusgaser på 55% redan år 2030. Fokus i klimatomställningen har hittills legat på tillverkningsindustrin, men faktum är att handeln är den bransch som kan ha störst påverkan på konsumenters köpbeteende. Ledande handelsföretag har därför satt det ambitiösa målet att halvera klimatavtrycket från kundernas inköp av varor och tjänster till 2030.

Ambitionen och drivkraften att aktivt styra eller begränsa kundernas val till mer hållbar konsumtion genom att exempelvis ändra utbud och kommunikation finns alltså inom branschen.

- Det här berör alla. Vi ser att det finns ett stort intresse från våra mest välkända handelskedjor inom allt från mat till kläder, möbler och elektronik att lyfta de här frågorna och dela erfarenheter och lösningar på gemensamma utmaningar. Det här handlar både om att spela en viktig roll i klimatomställningen, men också att säkra framtida konkurrenskraft, säger Mart Ots.

Hur bryts då dessa höga ambitioner ner i mer konkreta mål och hur kommer det påverka handelns olika arbetsområden? Projektet kommer bland annat titta på hur man använder sig av påverkansfaktorer som varuexponering, skyltning, marknadskommunikation och sortimentsplanering för att närma sig målet.

- Handeln har en unik position då den är konsumentnära och kan påverka många människors konsumtion. I våra intervjuer kommer vi att fokusera på företagens tankar kring mål och resultat, hinder och hur de kan övervinnas, samt den gemensamma erfarenheten av vad som faktiskt fungerar, säger Mart Ots.

Projektet är ett av totalt sju forskningsprojekt som beviljats medel från Handelsrådet inom ramen för samma agenda.

2023-02-02