Ny avhandling studerar datorbaserade simuleringar i socionomutbildningen

Den 25 november försvarade Gunilla Egonsdotter, doktorand vid Hälsohögskolan, Jönköping University, avhandlingen Datorbaserade simuleringar i socionomutbildningen: reflektion och social barnavård.

Gunilla Egonsdotter disputerade 25 november

Att möta barn i svåra livssituationer och att förstå deras behov är ett av den svenska socialtjänstens viktigaste uppgifter men också en av de svåraste. Syftet med Gunilla Egonsdotters avhandling är att utveckla och undersöka en ny metod – datorbaserad simulering – för att förbereda blivande socionomer för arbetet med barnavårdsutredningar. Med simuleringen SimChild ges socionomsstudenter möjligheter att anta rollen som yrkesutövande socionom och de ställs inför uppgiften att göra bedömningar och fatta beslut i ett realistiskt ärende.

- Datorbaserade simuleringar har blivit allt vanligare i internationell högre utbildning men har hittills inte använts inom svensk socionomutbildning, säger Gunilla Egonsdotter.

Gunilla Egonsdotter

Avhandlingsarbetet har bestått av två etapper. Under den första etappen utvecklades den datorbaserade simuleringen och under den andra etappen undersöktes om simuleringen kan främja studenters reflektionsförmåga. Undersökningen genomfördes vid tre lärosäten i Sverige.

- Resultaten som framkommer i avhandlingen visar att datorbaserade simuleringar kan ge möjlighet till reflektion och vara ett komplement till annan typ av undervisning, säger Gunilla Egonsdotter.

Avhandlingen består av fyra olika studier. Två av studierna undersöker studenternas upplevelser av simuleringen. En tredje studie belyser hur datorbaserade simuleringar används internationellt i utbildning av socialarbetare. Den sista studien diskuterar möjligheterna att använda simuleringar inte bara inom utbildning utan också i forskning om hur yrkesverksamma socionomer gör bedömningar och fattar beslut.

Bakgrund som socionom och systemvetare

Gunilla Egonsdotter har en bakgrund som socionom och systemvetare och har varit verksam som universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet och Jönköping University.

Efter disputationen väntar bland annat undervisning vid både Mittuniversitet och Jönköping University för Gunilla Egonsdotter.

- Jag vill gärna fortsätta både med undervisning och forskning. Det finns många viktiga och utmanande frågor inom fältet socialt arbete. Ett område som ligger mig extra varmt om hjärtat är utbildningsfrågor i socionomutbildningen men också andra områden som till exempel social barnavård och hur digitala lösningar kan påverka socialt arbete, säger hon.

Kontakt

2022-11-28