Familjen Kamprads stiftelse stöttar interdisciplinärt nätverk för juniora forskare inom äldre och åldrande

Familjen Kamprads stiftelse har beviljat 2.5 miljoner kronor under 2023–2025 för etablering av det juniora forskarnätverket SWEAH Alumni Interdisciplinära Nätverk (SAIN), ett nationellt nätverk för interdisciplinär forskning om äldre och åldrande, med Jönköping University (JU) som huvudman.

Bild av Sabine van Erp från Pixabay

Åldrandeprocessen är mångdimensionell och omfattar såväl biologiska och medicinska aspekter som sociala, psykologiska, ekonomiska, politiska och teknologiska, för att nämna några. Därför behövs ämnesöverskridande forskning för att förstå dess mekanismer och konsekvenser fullt ut. Syftet med nätverket är att skapa en bas för långsiktig och framstående svensk forskning om äldre och åldrande genom att stärka samarbeten mellan svenska forskare och lärosäten.

SAIN:s kärnverksamhet är att arrangera aktiviteter som kan lägga grunden för gemensamma forskningsansökningar och projekt. Nätverket kommer även att främja medlemmarnas karriärutveckling genom att erbjuda en plattform för kollegialt stöd juniora forskare emellan.

– Vi är så glada för att vi fått detta förtroende. Nätverket kommer att stärka nästa generations åldrandeforskare och därmed också den svenska interdisciplinära forskningen om äldre och åldrande. Genom interdisciplinära ansatser kan vi skapa forskning som verkligen gör skillnad, säger Charlotta Nilsen, lektor vid Institutet för gerontologi på Hälsohögskolan, JU, och sammankallande i SAIN:s styrgrupp.

Nätverket är initierat av fyra alumner till den nationella forskarskolan om åldrande och hälsa, SWEAH, som är ett samarbete mellan 12 lärosäten i Sverige. Nätverket riktar sig till alla nuvarande och framtida alumner från SWEAH. Förutom en styrgrupp kommer nätverket ha en referensgrupp bestående av internationellt framstående seniora forskare inom området.

Fakta

SAIN:s styrgrupp: Koordinator för SAIN och styrgruppens sammankallande Charlotta Nilsen, lektor vid Institutet för gerontologi (IFG), Högskolan i Jönköping, forskare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet och anknuten forskare till Aging Research Center, Karolinska Institutet. Malin Ericsson, postdoktor vid Aging Research Center och Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, Catharina Melander, lektor vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Luleå tekniska universitet och Caroline Hasselgren, forskare vid Centrum för åldrande och hälsa (AGECAP) och Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

 

SAIN:s referensgrupp: Professor Merril Silverstein vid Syracuse University, USA; Professor Susanne Iwarsson vid Lunds universitet, koordinator för SWEAH; Professor Liat Ayalon vid Bar-Ilan University, Israel; Professor Deborah Finkel vid Jönköping University, Indiana University Southeast och University of Southern California, USA;; Professor emeritus Boo Johansson vid Göteborgs universitet; Professor Nancy Pedersen vid Karolinska Institutet; Docent Martin Hyde vid Swansea University, Storbritannien; och Docent Lena Dahlberg vid Högskolan Dalarna och Karolinska Institutet.

Kontakt

Malin Ericsson, Karolinska Institutet

e-post: malin.ericsson@ki.se
Telenr: 070-947 31 47

Caroline Hasselgren, Göteborgs universitet

E-post: caroline.hasselgren@gu.se
Telenr: 073-407 69 95

Catharina Melander, Luleå tekniska universitet

E-post: catharina.melander@ltu.se
Telenr: 0920-493469

2022-11-02