Framgångsrika workshops i case teaching i Afrika

Under 2020 tilldelade STINT Jönköping International Business School (JIBS) och Handelshögskolan i Stockholm (SSE) medel för att genomföra en serie workshops i case teaching och case writing i sex afrikanska länder. Projektet har pågått med lyckat resultat sedan dess. I början av oktober genomförde Anders Melander och Olof Brunninge från JIBS tillsammans med Andrew Schenkel från SSE workshops i Addis Abeba och Nairobi.

Svenska forskare från JIBS och SSE tillsammans med afrikanska kollegor vid en workshop i oktober

 

Projektet, benämnt "Building knowledge through networks", löper över tre år och är finansierat av STINT (Stiftelsen för Internationalisering av högre utbildning och forskning). Det är ett av totalt tre projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation 2020.

Målet med projektet är att utbilda kollegor i Afrika i att undervisa med fallstudier och att stödja dem i att skriva sina egna undervisningsfall om afrikanska företag. Fallstudiemetoden bygger på ett deltagarcentrerat lärande, vilket innebär att studenterna är ansvariga för sitt lärande. Studenterna diskuterar och debatterar med varandra och utvecklar lösningar på verkliga affärsproblem. De flesta fall som används vid handelshögskolor idag kommer från USA och, i begränsad utsträckning, från Europa. Mycket få fall återspeglar det östafrikanska sammanhanget. Det senare är viktigt för att studenter ska utveckla de färdigheter som arbetsgivare kräver. KCA University i Nairobi /Kenya (KCAU) har använt fallstudiemetoden under en tid. Kenyanska företag står dock ofta inför problem som skiljer sig från de som beskrivs i europeiska eller nordamerikanska undervisningsfall.

– Workshopen för att skriva fall med kollegorna från Stockholm och Jönköping har varit mycket givande, säger Dr Abraham Rotich på KCAU. Vår fakultet kommer nu att engagera sig i att skriva lokala undervisningsfall. Vi siktar på att ha den första uppsättningen fallfärdiga att användas inom tre månader.

Ett projekt väl i linje med Jönköping Universitys vision

Projektet ligger väl i linje med Jönköping Universitys vision, ”Genom samarbeten, internationella relationer och globalt fokus är vi en ledande kunskapsmiljö. I en snabbt föränderlig värld med globala och lokala utmaningar har akademin en viktig roll. Internationalisering stödjer en hållbar utveckling och ger möjligheter att förbättra utbildningen, stärka forskningen och stödja innovation och samverkan.

– Vi har lärt oss mycket om hur våra afrikanska kollegor undervisar och arbetar. Det hjälper oss att ge relevant stöd till de lokala institutionerna, säger Olof Brunninge.

Projektet involverar Etiopien, Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda och Botswana. Hittills har JIBS och SSE genomfört fyra workshops med cirka 75 deltagare i Rwanda, Etiopien och Kenya. Ytterligare cirka 100 deltagare förväntas delta i framtida workshops.

Läs mer om STINT.

2022-11-01