Jobbsprånget och JIBS hjälper nyanlända akademiker att bygga professionellt nätverk och karriär i Sverige

Att ta de första stegen in på den svenska arbetsmarknaden kan vara utmanande för akademiker som är nya i Sverige. Praktikprogrammet Jobbsprånget, som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), syftar till att påskynda denna process och fungera som dörröppnare. Jönköping International Business School (JIBS) deltar aktivt i det framgångsrika programmet.

Jobbsprånget är ett rikstäckande statligt stött praktikprogram som ger arbetsgivare möjlighet att få tillgång till kompetens och erfarenhet hos nyanlända akademiker som nyligen kommit till Sverige. Alla kandidater måste ha en akademisk examen i vetenskap, ekonomi, arkitektur eller ingenjörsvetenskap och de måste kunna tala engelska.

Sedan starten 2016 har 800 akademiker deltagit i projektet. 70 procent av dessa fick jobberbjudande efter sin fyra månader långa praktik, enligt IVA. En nyckel till programmets goda resultat är att det matchar arbetsgivarnas behov av kompetens och erfarenhet med nyanlända ingenjörer, arkitekter, forskare och ekonomer. För praktikanten skapar programmet nya kontakter, förutsättningar för validering av kompetens och möjligheter att fylla kompetensgap med resurser som idag står utanför arbetsmarknaden.

En dörröppnare

Olga Li kommer ursprungligen från Kazakstan men efter sin MBA-examen vann hon en Erasmus Mundus och flyttade till Portugal. Hon stannade där i nästan 10 år innan hon kom till Sverige 2019. Med en hög akademisk examen, förväntar man sig inte att det skulle vara svårt att hitta ett jobb som är relevant för hennes utbildning. Men det visade det sig vara! Utan att behärska det svenska språket och med få eller inga kontakter i landet är svårt att få chansen att visa sin potential.

Olga Li, Jobbsprånget

"Jag provade alla tänkbara sätt att hitta ett jobb", säger Olga. ”Jag skrev jobbansökningar och kontaktade flera företag, men utan resultat. Problemet är att du behöver svensk erfarenhet för att få jobb här men samtidig tbehöver du ett jobb för att få erfarenheten. Anställningsläget nu är dessutom ännu värre än vanligt på grund av Covid”, säger hon.

Idag är hon ansluten till Jobbsprånget och genomför en fyra månader lång praktik som forskningsassistent vid Centrum för familjeföretagande och ägande (CeFEO) på JIBS. Hon stödjer forskarna på centret genom att samla in data och arbetar nära Timur Uman, Senior Associate Professor in Accounting och aktiv medlem i CeFEO.

”Äntligen får jag visa att jag har den kompetens som krävs för att kunna anställas och samtidigt får jag lära mig mer om det svenska samhället och kulturen”, säger hon.

Alla är vinnare

JIBS har deltagit i Jobbsprånget sedan 2020 och skolans tre forskningscentra har genomfört flera framgångsrika praktikprojekt sedan dess. Praktikanterna ger stöttning i forskning och utåtriktade initiativ som genomförs av centrena i samordning med ledningsgrupp och högre fakultetsmedlemmar.

– Målet med praktiken, ur vår synvinkel, är att involvera praktikanten i praktiska uppgifter som stödjer vår satsning att vidareutveckla kunskapen inom familjeföretag och ägande. Och att generera praktiskt relevanta resultat som stödjer utvecklingen av branschen och samhället. Samtidigt ger det en unik möjlighet att uppleva det akademiska livet på JIBS och skapa kontakt med vår fakultet", säger Massimo Baù, director på CeFEO.

Mer information om Jobbsprånget kan hittas här

Jobbsprånget

Jobbsprånget är ett fyra månader långt praktikprogram som drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Syftet med programmet är att ta hjälp av nyanlända med akademisk examen inom teknik, arkitektur, naturvetenskap, apotek eller näringsliv/ekonomi och påskynda deras introduktion på den svenska arbetsmarknaden.

Programmet finansieras av Wallenbergstiftelserna och regeringen, och är administrerat av Tillväxtverket.

Snabba fakta:

  • 7 av 10 får jobb efter avslutad praktik.
  • 4 av 10 deltagande PRAKTIKANTER är kvinnor.
  • 5 månader för att få ett jobb, istället för 5-10 år

Källa: Jobbsprånget

2021-05-28