Forskning i samverkan som förändrar Sverige: Jönköpingsmodellen

Porträttbild på kvinna tagen utomhus framför en sjö

Onsdag 26 maj lanseras det andra exemplet från Jönköping University (JU) i en serie av goda exempel från de lärosäten och regioner där Mötesplats Social Innovation (MSI) verkar. I en film och artikel presenteras Joy Torgés forskning om den så kallade Jönköpingsmodellen för suicidprevention.

MSI är en nationell kunskaps- och samverkansplattform för social innovation och socialt företagande där Jönköping University ingår. Under 2021 presenteras i MSI:s regi en serie goda exempel på forskning i samverkan som skapar positiva samhällseffekter. Exemplen publiceras löpande och är hämtade från de fem lärosäten och regioner där MSI verkar runtom i Sverige. Den 26 maj lanseras det andra exemplet från JU som handlar om den så kallade Jönköpingsmodellen för suicidprevention. Den bottnar i en forskningsrapport som Marie Ernsth Bravell, Karl Hedman och Joy Torgé vid Hälsohögskolan arbetat med på uppdrag av Folkhälsomyndigheten och tillsammans med räddningstjänsten i Jönköpings kommun.

Den gemensamma nämnaren för alla goda exempel som MSI lyfter i sin kampanj är att de

  • adresserar aktuella samhällsutmaningar
  • sker i samverkan med aktörer från andra samhällssektorer
  • skapar positiva samhällseffekter.

Genom filmer och artiklar vill Mötesplats Social Innovation visa hur forskning i samverkan för samhällsnytta bidrar till utvecklingen av sociala innovationer och bygger samhällets kapacitet att bemöta vår tids största samhällsutmaningar.

socialinnovation.se kan du se fler exempel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från de lärosäten och regioner där MSI verkar runtom i Sverige.

Den 21 april lanseras det första exemplet från Jönköping University, en film och artikel om Frida Lygnegårds forskning, se och läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tidigare publicerat om Jönköpingsmodellen för suicidprevention:

2021-05-26