Ny forskning om balansen mellan innovation och daglig verksamhet

Hur kan små och medelstora tillverkande företag fokusera på innovationsarbete parallellt med sin dagliga verksamhet? Det har en grupp forskare från Tekniska Högskolan (JTH) och Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University tagit reda på i samverkan med sex regionala företag genom forskningsprojektet Innovate.

Grafisk figur med två händer, ett kugghjul och en glödlampa

Innovation är för de allra flesta företag en avgörande faktor för att kunna bibehålla och stärka sin konkurrenskraft. Tidigare forskning kring hur företag kan öka sin innovationsförmåga har ofta varit inriktad mot större bolag som har helt andra förutsättningar att arbeta med innovation än små och medelstora företag.

– Mindre företag har inte samma bemanning och specialistkunskap för att hantera innovation och de arbetar ofta med korta planeringscykler. Det gör att de stressiga vardagsmomenten ofta måste prioriteras framför mer långsiktigt innovationsarbete, säger Anette Johansson, universitetslektor vid JIBS och en av de forskare som deltagit i Innovate.

Ett mål med forskningsprojektet har därför varit att deltagarna – fem forskare och sex företag – tillsammans ska utveckla kunskap om hur just små och medelstora företag (SMF) kan öka sin innovationsförmåga.

Innovation är mer än produktutveckling

En viktig insikt från Innovate är att företagen verkligen behöver förstå innovation utifrån sin egen verksamhet. När projektet startade var det flera av de deltagande företagen som inte kunde se sig själva som innovativa.

– För dem var innovation starkt kopplat till produktutveckling och om inte det ingick i deras egen verksamhet, så såg de innovation som något andra ägnar sig åt. Under projektets gång har de förstått vad innovation betyder i just deras verksamhet. Ett företag har till exempel utvecklat helt banbrytande processer för sin tillverkning, berättar Anette Johansson.

Ny syn på oplanerat arbete

En annan aspekt som synliggjorts under projektet är det omfattande oplanerade arbetet – orsakat av exempelvis maskinfel, kvalitetsproblem och oväntade kundförfrågningar.

– Oplanerat arbete ses ofta som ett störningsmoment som man i möjligaste mån vill planera bort, men vår forskning visar på att dessa ”störningar” ofta föder nya idéer. Om man väljer att se på det oplanerade arbetet som en möjlighet till reflektion och nytänkande istället för en belastning, så har det verkligen potential att leda till nya och innovativa lösningar, säger Kristina Sollander, som är doktorand vid JTH och skriver sin doktorsavhandling inom ramen för Innovate.

Viktigt att få med hela organisationen

Anneli Jonsson är ekonomichef på AD-plast, ett av företagen i projektet. Hon tycker att AD-plasts deltagande i Innovate har skapat stor nytta för företaget:

– Vi har fått många ögonöppnare genom att delta i det här projektet. Bland annat insåg vi tidigt att vi behövde engagera hela vår organisation för att öka vår innovationskraft. Historiskt har vårt innovationsarbete varit starkt knutet till vår vd, men nu har vi inställningen att varje medarbetare ska kunna medverka till innovation inom sitt eget arbetsområde. Vd:s roll har förändrats från detaljstyrning till att fokusera på strategisk planering och alla medarbetare har fått tydligare ansvar och befogenheter.

Förutom AD-plast medverkade Bufab Lann, Fergas, Hagab Industri, Lundbergs Pressgjuteri och Mastec Components i forskningsprojektet.

Bok på gång

Forskarna har identifierat nio aktiviteter som kan hjälpa företag att arbeta med innovation och samtidigt vara effektiva i den dagliga verksamheten. Det handlar till exempel om att avsätta tid och bygga strukturer, att omfamna det oplanerade arbetet samt att delegera organisering och beslut på teamnivå.

– Aktiviteterna i sig är kända sedan tidigare, det viktiga bidraget från Innovate är att vi har konkretiserat hur man gör i praktiken. Just nu håller vi på att ta fram en bok som bygger på de här nio aktiviteterna och som troligen kommer att ges ut till sommaren. Den är ett av flera verktyg för att nå ut med vår forskning till fler företag, säger Anette Johansson.

Projektet avslutades med ett webbinarium där forskarna och företagen delade med sig av resultaten och erfarenheterna från de tre år som projektet pågått. Webbinariet kan ses i efterhand i filmen nedan.

2021-02-18