Amjad Al-Musaed på JTH huvudredaktör till bok om hållbar stadsplanering

Amjad Al-Musaed, forskare och universitetslektor på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH), är huvudredaktör och medförfattare till boken ”Sustainability in Urban Planning and Design” om hållbar stadsplanering och design. Boken är skriven av 54 forskare från universitet runt om i världen.

Amjad Al-Musaed.

Amjad Al-Musaed, universitetslektor på JTH, är huvudredaktör och medförfattare till boken ”Sustainability in Urban Planning and Design” där 54 forskare från universitet runt om i världen bidrar med sin expertis om hållbar stadsplanering.

- Att ett stort bokförlag som IntechOpen anlitar mig för att leda och genomföra det här stora bokprojektet har stor betydelse för mig som forskare, säger Amjad Al-Musaed, universitetslektor på Avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap på JTH.

”Sustainability in Urban Planning and Design” kom ut i december och rymmer 24 kapitel skrivna av 54 forskare från universitet runt om i världen. Boken avhandlar den senaste forskningen inom hållbar stadsplanering, utformning och byggnation.

- Det är en vetenskaplig produkt som kan vara till nytta för arkitekter, ingenjörer och specialister inom byggbranschen, säger Amjad Al-Musaed.

Han understryker att hållbarhet har varit en ledande inriktning inom stadsplanering- och byggnation det senaste decenniet. Amjad Al-Musaed har en vetenskaplig bakgrund och besitter expertkunskaper inom hållbarhet, arkitektur och stadsdesign. Han har bidragit med två kapitel till boken, som snabbt blev populär och i början av februari var uppe i cirka 5 500 nedladdningar. Boken finns även i tryckt form.

Amjad Al-Musaed hade två medredaktörer till boken, Asaad Almssad, docent i byggteknik vid Karlstads universitet samt Associate professor Linh Truong - Hong vid Delft University of Technology i Nederländerna.

2021-02-05