Kunddialog allt viktigare visar ny avhandling

Miniatur Wunderland i Hamburg

Pressbild/Miniatur Wunderland

Interaktionen med sina följare på sociala medier blir allt viktigare visar Thomas Cyron, Jönköping International Business School, i sin avhandling ”How organizations incorporate insights from stakeholder communication: The role of media and modal affordances”.

Thomas Cyron

Organisationer öppnar sig alltmer för externa röster som kan ge nya insikter och hjälpa organisationer att hitta sin plats i samhället. Men det sammanhang genom vilket organisationer kommunicerar med sina intressenter formar hur kommunikationen utvecklas. Traditionellt kommunicerade organisationer med sina intressenter genom aktieägarbrev, stormöten eller tryckta annonser.

Numera har internet öppnat upp kommunikation på flera sätt. Det ger en snabb och gränslös tvåvägskommunikation mellan organisationer och intressenter men också mellan intressenter. Detta kan vara både välsignelse och förbannelse. Hur som helst har förändringar i kommunikationslandskapet påverkat alla typer av organisationer - stora företag, små och medelstora företag och nystartade företag.

Vi har däremot en begränsad kunskap om hur företag och organisationer använder insikter de har fått genom den här kommunikationen. Thomas Cyrons avhandling följer dels tre svenska startups dels världens största modelljärnvägsutställning, Miniatur Wunderland i Hamburg – ett av Tysklands populäraste tursitattraktioner.

Han har studerat hur företagens intressenter kommunicerar med varandra, men även hur företagen kommunicerar med sina följare - och hur de använder kunskapen som uppstår i den interaktionen till att utveckla verksamheten.

- Det funkar inte längre att säga: ”I vårt företag har vi inte tid att ägna oss åt sociala medier”. Den direkta kommunikationen är alldeles för viktig i dag. Företag har inte råd att missa den, säger Thomas Cyron till esbri.se

Läs en längre artikel om Thomas Cyrons avhandling på esbri.se

Läs avhandlingen i fulltext på DiVA

2021-02-04