Docentföreläsning om smartare konstruktioner med hjälp av gjutning

Jakob Olofsson

Måndagen den 18 januari höll Jakob Olofsson sin docentföreläsning ”Casting, dinosaur skulls, cookies and trees: When differences unite into extraordinary structures’’ på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University. Jakob Olofsson är numera docent vid Avdelningen för material och tillverkning på JTH.

Jakob Olofsson forskar på hur man bäst kan utforma strukturer som ska tillverkas genom gjutning, till exempel komponenter till bilar och motorsågar. Vid gjutning i metall uppstår variationer i materialegenskaper. Han har utvecklat metoder för att beräkna hur de här variationerna ser ut och hur de kan användas vid beräkning av hållfasthet och livslängd hos gjutna detaljer.

- I naturen finns många exempel på olika strukturer som består av ett enda material där materialet i sig har olika struktur och egenskaper i olika områden, som exempelvis ben. De här variationerna i materialegenskaper är fantastiskt smarta. De gjorde till exempel att dinosaurier kunde bita sönder sina byten utan att krossa sina egna skallar, men gör även att våra hjärtan kan pumpa blod utan att spränga aortan, säger Jakob Olofsson.

Under sin docentföreläsning fokuserade han dels på hur naturen kan inspirera till nya spännande och mer miljöanpassade produkter och dels på sin forskningsresa genom flera olika längdskalor - från meterstora lastbilsmotorer till experiment på nanoskala vid synkrotronen ESRF i Grenoble. Han berättade även om de datortekniker som han tillsammans med sina forskarkollegor har utvecklat:

- Med hjälp av de beräkningsmetoder vi har tagit fram kan exempelvis bilindustrin konstruera lättare och mer hållbara gjutna detaljer, och därmed minska materialåtgång och utsläpp från såväl fordon som tillverkning. Detta leder till effektivare och bättre produkter och tillverkning, men skapar också nya metoder och samarbetsmöjligheter för konstruktörer, beräknare och tillverkare.

Framöver kommer Jakob Olofsson fortsätta att forska på bland annat hur de nya datorteknikerna på olika sätt kan användas i industrin. Han är också intresserad av att studera hur gjutprocesser kan styras för att mer exakt kunna kontrollera de lokala materialegenskaperna och, precis som naturen, skräddarsy och utnyttja de här lokala egenskaperna till att skapa ännu bättre och effektivare strukturer i framtiden.

- Jag hoppas också att vi ska hitta andra spännande och nya användningsområden där man kan utnyttja dessa tekniker till att göra smartare konstruktioner, avslutar Jakob Olofsson.

KONTAKT

2021-01-27