Docentföreläsning: Ehsan Ghassemali

Ehsan Ghassemali

Onsdagen den 13 januari höll Ehsan Ghassemali sin docentföreläsning ’’In Quest of High-Performance Metals’’ på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University. Ehsan Ghassemali är docent i material och tillverkning, med inriktning gjutning, vid Avdelningen för material och tillverkning på JTH.

Ehsan Ghassemalis föreläsning fokuserade på forskningen kring att utveckla nästa generations metallmaterial. Dessa material klarar svåra förhållanden, såsom mycket höga temperaturer och belastningar eller starkt frätande miljöer, och kan bidra väsentligt till minskad miljöpåverkan.

­– Nya material och produktionsprocesser behövs för att möta industrins framtida behov av högpresterande material som bland annat är hårda och slitstarka och dessutom extremt korrosionsbeständiga samt värmetåliga. Sådana material minskar behovet av underhåll och service, vilket har en betydande positiv effekt på hållbarhet och miljö, säger Ehsan Ghassemali.

Material och framsteg inom materialteknologin har påverkat mänskligheten genom historien. Utvecklingen av material med förbättrade egenskaper kan flytta fram gränserna för vad vi tror är möjligt, menar Ehsan Ghassemali:

- Nya högpresterande material möjliggör innovationer som lättare och större flygplan, krocksäkra bilar eller utveckling av nya förnybara energikällor som exempelvis väte.

Under föreläsningen presenterade Ehsan Ghassemali olika exempel och lärdomar från sin forskning. Bland annat belystes olika metoder för design och produktion av högpresterande metallmaterial. Ehsan Ghassemali berättade också om olika fallstudier som gjorts i forskningssamarbeten mellan JTH och industriella och akademiska samarbetspartners samt hur dessa har bidragit till att utveckla forskningsområdet.

- Forskningsområdet material och tillverkning är av tvärvetenskaplig karaktär och det finns många spännande och nya områden att utforska som kan öppna upp för ny kunskap och innovation. Vi har en unik möjlighet att göra JTH till ett av Sveriges största centrum för utveckling av avancerade metalliska material, säger Ehsan Ghasselmali.


KONTAKT

2021-01-22