Så lyckas introverta entreprenörer bli framgångsrika nätverkare

Personer som nätverkar

Nätverkande är en av de viktigaste faktorerna för att bygga en startup från idé till konkurrenskraftigt framgångsrikt företag. Tillgång till nätverk utgör en plattform för inspiration och kunskap. Det skapar också möjligheter till nya samarbeten och affärsmöjligheter. Men alla företagare är inte utåtriktade och självklara nätverkare, faktum är att många företagare har en introvert personlighet som kan innebära att de saknar motivation och har problem med att ha och ta kontakt med andra. Mark Zuckerberg, Larry Page och Bill Gates är exempel på introverta personligheter som lyckats bli framgångsrika företagare och ledare.

Frågan är då hur en introvert person lyckas bli en aktiv nätverkare, och på vilket sätt kan olika aktörer (som chefer och arrangörer av olika events) bidra?

Denna fråga lyfts i en nyligen genomförd studie vid Jönköping International Business School, där man tittar närmare på indiespelindustrin i Sverige. Indiespel eller ”independent games” är oberoende spel som vanligtvis skapas av enskilda eller små team av spelutvecklare. Där skapar utvecklarna sitt spel utan extern finansiering och påverkan av tredje part. Oberoendet omfattar tre områden: ekonomi, utveckling och publicering.

I studien framkom att de flesta indiespelutvecklare inte kan vara oberoende inom alla tre områden, eftersom de är beroende av olika entreprenörsnätverk för att säkra väsentliga resurser och kompetenser. Paradoxalt nog är indiespelföretagen mycket kritiska mot större etablerade spelbolag samtidigt som de ofta är beroende av deras resurser. Situationen som indiespelföretagen befinner sig i kan beskriva den många företagare befinner sig i, när de inser att behovet av extern hjälp är grundläggande för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.

Forskningen visar att många företagare, som själva identifierar sig som introverta och som är aktiva i indiespelbranschen, inser vikten av att delta i nätverkande. Vilket medför att de känner sig tvingade att delta i olika nätverkande aktiviteter. På grund av deras personlighetstyp känner de sig obekväma när de, i olika sociala sammanhang, träffar personer de inte känner. Detta leder till att de vid upprepade tillfällen misslyckas socialt och inte utökar sitt nätverk med nya relevanta kontakter.

Många introverta entreprenörer associerar samtidigt sin introverta personlighet med kreativitet och vill gärna framhäva detta. De har en orealistisk förväntan, som utgår från en ”Stockholmscentrerad” företagselit, om att enbart kunna fokusera på kreativt arbete och samtidigt delegera nätverkande åt andra. Detta leder till att de hamnar i ett märkbart underläge i förhållande till extroverta företagare, vilket hotar unga och lovande företags framtid.

Några av de insikter som studien givit kan vara användbara för olika typer av aktörer, till exempel arrangörer av företagsevenemang och konferenser. För det första visar studien att det är vanligt att entreprenörer har en introvert personlighetstyp, vilket är en nackdel då det företagare förmå inte alltid förmår att speglar kvaliteten på produkten startupföretaget erbjuder. Detta visar på att det är värdefullt att stödja introverta entreprenörer, för att förbättra chanserna för lovande, nyetablerade företag att lyckas.

För det andra visar studien att arrangörer av olika nätverksträffar måste hitta sätt för att skapa lugna och trygga miljöer/plattformar som lockar introverta företagare att delta och bli aktiva nätverkare. Detta för att möjliggöra nya samarbeten och affärsmöjligheter, i syfte att säkra väsentliga resurser och kompetenser för nystartade företag.

För att detta ska fungera är det viktigt att arrangörer accepterar företagares introverta personlighet och bygger upp långvariga förtroendegivande relationer, där relationen är mer kreativ än affärsmässig.

Studien är gjord av

Ryan Rumble, Marta Caccamo, Norbert Steigenberger och Brian McCauley som tillhör Media, Management and Transformation Centre (MMTC) på Jönköping International Business School.

2020-12-21