Ett colombiansk jordbruksfamiljs entreprenöriella resa

Dr Enrique Sandino Vargas tillhör Centre for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO) på JIBS. Han försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling den 22 oktober 2020.

Dr Enrique Sandino Vargas tillhör Centre for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO) på JIBS. Han försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling den 22 oktober 2020.

Enrique Sandino Vargas doktorsavhandling belyser hur olika faktorer som familjerelationer, historiska händelser och specifika situationer påverkar en jordbruksfamiljs familjeföretag i Colombia. Han har studerat familjen Cabreras entreprenöriella resa: som utgår från ett framgångsrikt familjeföretag som blev fördrivna från sin mark på grund av väpnade konflikter. När sedan fredsprocessen i Colombia undertecknades fick familjen tillbaka marken, vilket ledde till att de idag står inför ett beslut om att eventuellt återaktivera familjens jordbruksföretag.

I över 70 år har Colombias befolkning lidit av sviterna av den inhemska väpnade konflikt som pågått i landet. Som en konsekvens av inbördeskriget har nästan sju miljoner colombianer tvingats fly från sina hem. Detta har påverkat livssituationen för Colombias jordbruksfamiljer som i många fall fördrivits från sina marker under de år som konflikten i Colombia pågått. Fördrivningen har åtföljts av fattigdom som tvingat många jordbruksfamiljer att migrera, vilket inneburit negativ social och ekonomisk inverkan på de drabbade regionerna. Med fredsprocessen i Colombia, som undertecknades av regeringen och FARC-gerillan 2016, påbörjades återlämnandet av mark till de fördrivna vilket lett till att bönder har kunnat återvända och starta upp jordbruk för att på så vis kunna försörja sig och förbättra sina levnadsvillkor.

Enrique Sandino Vargas har i sin doktorsavhandling studerat den entreprenörskapsresa en fördriven colombiansk jordbruksfamiljs familjeföretag genomgått.

- Jag har studerat en fördriven före detta jordbruksfamilj i Colombia, och deras resa från 1958 då de startade ett blomstrande familjeföretag till hur deras situation ser ut idag. Från den colombianska väpnade konflikten, som ledde till att familjen fördrevs från sin mark, till det colombianska fredsavtalet som inneburit att familjen i dagsläget diskuterar att återigen starta upp familjeföretaget, säger Enrique Sandino Vargas.

Enrique Sandino Vargas har gjort en djupgående fallstudie för att belysa hur olika faktorer som familjeinteraktioner, historiska händelser och specifika situationer påverkar beslutet om att starta och eventuellt återskapa familjens jordbruksföretag. För att få fram denna information har han intervjuat 30 andra och tredje generationens medlemmar av familjen Cabreras. Forskningen har utvecklat perspektivet habitualisering för att tolka de underliggande processer som påverkat familjen Cabreras familjeföretags entreprenöriella resa, innan familjeföretaget startades och efter utträdet. Detta underlättar förståelsen för dynamiken i familjeföretag – koppling till historia och nutid samt hur familjen påverkar och påverkas av företaget. Det kan hjälpa oss förstå tvångsförflyttade jordbruksfamiljers entreprenöriella resor.

- Jordbruksverksamheten är traditionellt en familjeverksamhet i Colombia. Ur ett familjeföretagsperspektiv är jordbruksfamiljen en företagarfamilj, som sällan studeras. Att studera jordbruksfamiljers engagemang i jordbruksbranschen erbjuder flera möjligheter att öka vår förståelse för familjeföretag och företagarfamiljer, säger Enrique Sandino Vargas.

 

2020-12-01