Docentföreläsning: Marcel Garz

Marcel Garz

Torsdagen den 15 oktober höll Marcel Garz sin docentföreläsning ’’The Dilemma of the Contemporary Media Company’’ på Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University. Marcel Garz är universitetslektor och tillhör forskningscentret Media, Management and Transformation Centre (MMTC) på JIBS.

Under föreläsningen belyste Marcel Garz flera av de utmaningar som nyhetsmedia står inför kopplat till digitaliseringen av nyhetsmarknaderna. Han fokuserade på tre mål underföreläsningen, varav det första visar på att medier vanligtvis är partiska. Målet är att förstå vad som orsakar partiskhet.

– Till exempel täcker de flesta svenska tidningar nyheter på ett sätt som är särskilt gynnsamt för det ena eller andra politiska partiet, förklarar Marcel Garz.

Det andra målet med föreläsningen tar upp att tidpunkten för händelserna är viktig. Marcel Garz beskriver ett exempel på detta:

– Tänk dig korruptionsanklagelser mot en framstående politiker. Om sådana anklagelser dyker upp på finaldagen i FIFA World Cup, är sannolikheten stor att de inte kommer att förvandlas till en skandal, eftersom medierna är för upptagna med att täcka andra saker. Den viktiga lärdomen i detta är, enligt Marcel Garz, att "trängseln" i nyhetsagendan ofta utnyttjas av politiska aktörer, till exempel genom att strategiskt tajma impopulära handlingar eller tillkännagivanden.

– Mitt tredje mål, med föreläsningen, bygger på hur rankningsalgoritmer hos sökmotorer och sociala medieplattformar påverkar medieföretagens verksamhet. Det är viktigt att förstå det dilemma som dessa algoritmer förstärker eller skapar: å ena sidan behöver media producera nyheter som genererar klick, å andra sidan ska de fylla sin roll som den tredje statsmakten i demokratiska samhällen. I praktiken är det extremt svårt att förena båda behoven, menar Marcel Garz.

Att studera nyhetsproduktion och konsumtion i tider av algoritmiskt innehållsval drivs inte bara av akademiska intressen. Ökningen av populistiska krafter i många västländer eller den hotande nedläggningen av demokratin i USA visar hur viktig nyhetsindustrin och journalistiska normer är. Marcel Garz anser att hans forskning kan öka förståelsen för de förändrade mekanismerna på digitala nyhetsmarknader, och för hur ekonomiska krafter och samhälleliga behov behöver interagera.

– Det finns fortfarande många saker som vi inte förstår om hur Facebook, Google och Twitter påverkar marknader och demokratiska processer. I min kommande forskning kommer jag att fokusera särskilt på konsekvenserna för medieföretag och samhället, avslutar Marcel Garz.

Kontakt

2020-10-27