Docentföreläsning: Anette Karltun

Porträttfoto av Anette Karltun

Onsdagen den 30 september höll Anette Karltun sin docentföreläsning ’’Mänskligt informationsprocessande centralt för arbetsprestation’’ på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University. Anette Karltun är docent i Arbetsorganisation vid Avdelningen för logistik och verksamhetsledning på JTH.

- Komplexiteten i arbetslivet på grund av globalisering, alltmer sofistikerad teknik och högre krav på konkurrenskraft, har ökat kraven på människans kognitiva resurser när det gäller informationsprocessande. Det ökar i sin tur behovet av att förstå och ta hänsyn till kognitiva förmågor och begränsningar i hur vi organiserar arbete och hur vi designar och investerar i teknik för att få hög produktivitet, bra kvalitet och hälsa i arbetet, säger Anette Karltun.

Under föreläsningen presenterades olika exempel och lärdomar från Anette Karltuns forskning, bland annat hur förbättring av gränssnittsdesign mellan människa och maskin förbättrar produktivitet och hälsa hos medarbetare på konkreta och mätbara sätt. Anette Karltun belyste även hur interaktionsmönster mellan olika hierarkiska nivåer i en verksamhet påverkar resultaten på operativ nivå. Föreläsningen tog också upp mellanchefers betydelse för att skapa en infrastruktur som stödjer operativt arbete för bra kvalitetsutveckling samt behovet av bättre beställarkompetens av tekniska system.

- Det är framförallt i de operativa arbetsaktiviteterna i första linjen som värden skapas i en verksamhet. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för människor att prestera väl. När det gäller kognitiv belastning i relation till prestation finns det stor utvecklingspotential, säger Anette Karltun.

Anette Karltun är i dagsläget involverad i olika nationella och internationella forskningsprojekt. Till exempel deltar hon i ett projekt (ReActS) där forskare och företag samproducerar kunskap om hur första linjens chefer kan utveckla resilienta handlingsstrategier i sitt dagliga arbete som gör att de kan tillhandahålla en stabil produktion trots oväntade omständigheter. Projektet ska även leverera en handbok som gör det tydligare för företagen vilka förutsättningar de måste skapa för första linjens chefer, för att möjliggöra det.

Kontakt

2020-10-20