Beröm till JTH för väl genomförd SPS-konferens

Produktionskonferensen SPS 2020 anordnades på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) den 7-8 oktober.

JTH får goda vitsord för hur man anordnade produktionskonferensen SPS 2020, som ägde rum 7-8 oktober. "Extremt bra gjort", tycker Svenska Produktionsakademien. På bilden syns Carin Rösiö och Sagar Rao, som var Zoomvärdar under konferensen.

Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) anordnade den 7-8 oktober SPS 2020 (Swedish Production Symposium) och har fått beröm från flera håll för en välplanerad och väl genomförd konferens.

- Det känns fint för oss att få den responsen. Det sätter oss på kartan, säger Kristina Säfsten, ordförande för SPS-konferensen.

Produktionskonferensen var digital på grund av Coronapandemin och allt fungerade planenligt.

- Jag känner stor tacksamhet för allas fantastiska insats här på JTH och även till Högskoleservide som bidrog med teknik- och Zoom-stöd, säger Kristina Säfsten.

Hon framhåller att det är en fjäder i hatten för både JU, JTH och skolans produktionsforskare att ha anordnat SPS. Svenska Produktionsakademien, som startade SPS-konferensen, betonar att det var en fenomenal mässa både tekniskt och organisatoriskt. Man påpekar att evenemanget genomfördes med mycket hög precision och kvalitet samt att Kristina Säfsten och hennes kollegor verkligen kan vara stolta över sin insats.

120 deltagare tog del av konferensen.

2020-10-15