3,9 miljoner kronor till forskning om mobilisering i den salafi-jihadistika miljön

Forskningsprojektet Efter kalifatet – Mobilisering av kvinnor och män i den salafi-jihadistiska miljön i Sverige med Marco Nilsson, universitetslektor i statsvetenskap på Högskolan för lärande och kommunikation som projektledare, har beviljats 3,9 miljoner kronor i stöd från Forte.

Med ett specifikt fokus på genus kommer projektet undersöka hur salafi-jihadistika miljöer mobiliserar i ett svenskt sammanhang, efter fallet av den Islamiska Statens (IS) så kallade kalifat.

IS definieras inte längre av gränserna för det fysiska så kallade kalifatet och de salafi-jihadistiska miljöerna i Sverige fortsätter att växa, samtidigt som de blir mer dolda. Det har därför blivit brådskande att förstå hur dessa miljöer mobiliserar – rekryterar - och erhåller stöd från både kvinnor och män, i ett svenskt sammanhang, efter kalifatets fall.

Projektet har beviljats stöd under tre år, totalt 3,9 miljoner kronor, från statliga Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Förutom Marco Nilsson, som kommer att vara projektledare på halvtid, ingår även forskaren Henriette Frees Esholdt, från sociologiska institutionen vid Lunds universitet, i projektet.

Kontakt

2020-10-06