JU-forskare i ny satsning från Vinnova

Tre forskare som är kopplade till Jönköping University får genom en ny satsning från Vinnova möjlighet att röra sig mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.

I sin nya satsning finansierar Vinnova projekt som ger möjlighet för personer som arbetar med forskning och innovation vid bland annat universitet och högskolor att vistas i upp till tre månader hos en organisation i en annan sektor.

- Satsningen är inte bara till nytta för de personer som nu får denna möjlighet utan är lika viktig att skapa en ökad samverkan mellan organisationerna. Personrörlighet är ett effektivt sätt att överföra kunskap och kompetens mellan olika delar av samhället som stärker innovationsförmåga och konkurrenskraft, säger Christian Hansen, ansvarig för utlysningen på Vinnova.

Vinnova står för upp till 50 procent av lönekostnaderna under vistelsen plus resekostnader, maximalt 300 000 kronor.

De tre forskare som deltar

Eleonor Fransson, Jönköping University, till Länssjukhuset Ryhov
Jonathan Lilliedahl, Jönköping University, till Statens skolinspektion
Pernilla Mårtensson, Jönköping University, till Jönköpings kommun

Fotnot: nyheten är en sammanfattning av Vinnovas pressmeddelande

2015-12-16