Ny forksningsrapport från Hälsohögskolan

En forskargrupp på Hälsohögskolan har producerat en ny forskningsrapport.

Rapporten, Fler hälsosamma år till livet genom lärande och engagemang i ett hälsofrämjande program, beskriver en pilotstudie där gruppen har prövat, utvärderat och vidareutvecklat ett hälsofrämjande program för äldre personer tillsammans med deltagarna.

Studien initierades av en styrelsemedlem i Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Hestra och därför förlades projektet till Gislaveds kommun. Projektet och dess pilotstudie utformades i samverkan med representanter för SPF, Folkhälsoavdelningen Region Jönköpings län och en forskargrupp på Hälsohögskolan.

Ann Johansson, Universitetsadjunkt i arbetsterapi på Hälsohögskolan, är en forskarna och hon är glad över att vara klar med rapporten.

- Det är alltid skönt att se en färdig produkt av ett arbete, men detta är bara början på ett vidare arbete. Resultaten kommer att användas i utformandet av en mer omfattande studie, säger Ann Johansson.

Du hittar rapporten här.

Rapportmall HHJ rapportserieALLT_2015-09-07_1.pdf Pdf, 249 kB.

2015-09-11