Ny docent i gerontologi

20 år på Institutet för gerontologi firade Marie Ernsth Bravell med en docentur i gerontologi. Den 7 september höll hon sin docentföreläsning ”Old age care and social services among elderly people – how and why” inför ett 40-tal besökare.

Kan du kort beskriva din senaste forskning?

Jag har i huvudsak ägnat mig åt forskning som berör funktionell förmåga under åldrandet samt forskning kring olika aspekter av äldreomsorgen. Dessa två huvudspår gränsar till varandra, då en av de viktigaste faktorerna för behov av äldreomsorg är just nedsatt funktionsförmåga. Forskningen som beskriver hur funktionell förmåga relaterar till den äldre personens egen bedömning av sin förmåga att klara sin vardag är alltså direkt applicerbart på den forskning som genomförs i äldreomsorgen.


Vilka är de viktigaste resultat du kommit fram till inom din forskarkarriär?

Ett viktigt resultat är det faktum att antal sjukdomar och antal läkemedel sällan är relaterat till behov av äldreomsorg bland de allra äldsta. Det är snarare andra faktorer, som till exempel sociala nätverk och upplevd hälsa. Många av de nationella indikatorer som används riktas till ”de mest sjuka äldre”. Risken är att satsningarna blir missriktade, eftersom det verkar som om andra faktorer är viktigare för att kunna möta de äldres behov av vård och omsorg. Ett annat viktigt resultat är att många äldre faktiskt är givare av stöd och support, både till sin familj och i olika organisationer. Det glöms ofta bort i diskussionen när vi talar om vår åldrande befolkning.  

 

Varför är det så roligt att forska inom gerontologi?

Jag tycker att det är mycket givande att få bedriva forskning som faktiskt är direkt tillämpbar, det vill säga, att man har möjlighet att direkt påverka situationen för äldre personer. Sedan är det också roligt eftersom det finns så många olika aspekter att studera, och det är så mycket som fortfarande är okänt inom området gerontologi.

 

Vad händer framöver? Ny forskning?

Det är mycket på gång. Jag kommer att fortsätta att studera äldreomsorgen ur olika aspekter i min roll som äldrestrateg i Jönköpings kommun. Jag kommer också att fortsätta studera funktionell förmåga och hälsa under åldrandet, med fokus på att undersöka tidiga markörer för god hälsa och funktionell förmåga under åldrandet.

2015-09-10