Helene Laurell spikar sin avhandling

Helene Laurell, doktorand i företagsekonomi, spikar sin doktorsavhandling den 1 april.

Spikningen av avhandlingen "The role of industry context for new venture internationalization and commercialization – Evidence from the medical technology sector" äger rum onsdagen den 1 april klockan 13.15 på andra våningen i JIBS foajé. Alla välkomnas att närvara.

Spikningen är en gammal tradition som innebär att avhandlingen offentliggörs och att inga ändringar längre får göras. Avhandlingen blir den etthundrafjärde på JIBS sedan Högskolan i Jönköping fick rätt att utfärda doktorsexamen 1995.

Disputationen äger rum fredagen 24 april 2015 klockan 10.00 i sal B1014.

2015-03-27