Maria José Parada Balderrama spikar sin avhandling

Maria José Parada Balderrama, doktorand i företagsekonomi, spikar sin doktorsavhandling den 27 mars.

Spikningen av avhandlingen "Developing Governance Structures in the Family Firm Context: From adoption to institutionalization" äger rum fredagen den 27 mars klockan 13.15 på andra våningen i JIBS foajé. Alla välkomnas att närvara.

Spikningen är en gammal tradition som innebär att avhandlingen offentliggörs och att inga ändringar längre får göras. Avhandlingen blir den etthundratredje på JIBS sedan Högskolan i Jönköping fick rätt att utfärda doktorsexamen 1995.

Disputationen äger rum fredagen 17 april 2015 klockan 13.15 i sal B1014.

2015-03-24