Institutet för gerontologi och Geriatriska kliniken har utbildat specialistläkare i gerontologi

Den 2 - 5 mars 2015 arrangerades den nationella kursen Gerontologi - det ”normala” åldrandet.

Det var 35 specialistläkare inom geriatrik och allmänmedicin som samlades i Jönköping och fick ta del av fyra matnyttiga dagar, vilka innehöll både gerontologi och geriatrik. Det är av stor vikt att kunna särskilja det normala åldrandet från det sjukliga åldrandet, och för ST-läkarna i geriatrik är kursen en obligatorisk del i utbildningen. Kursen delades in i fyra olika ämnesområden och belyste tänkandet och åldrandet, kroppen och åldrandet, samhället och åldrandet och döden i åldrandet.

- Vi hade dubbelt så många sökande till kursen som det fanns platser, och vi är glada att kunna erbjuda den igen till hösten. Nästa gång hålls kursen på Hälsohögskolan, säger Susanne Johannesson, Forskningskoordinator på Hälsohögskolan.

2015-03-12