Jan Weiss spikar sin avhandling

Jan Weiss, doktorand i nationalekonomi, spikar sin doktorsavhandling den 23 februari.

Spikningen av avhandlingen "Externalities and Firm Performance" äger rum måndagen den 23 februari klockan 13.15 på andra våningen i JIBS foajé. Alla välkomnas att närvara.

Spikningen är en gammal tradition som innebär att avhandlingen offentliggörs och att inga ändringar längre får göras. Avhandlingen blir den etthundraandra på JIBS sedan Högskolan i Jönköping fick rätt att utfärda doktorsexamen 1995.

Disputationen äger rum fredagen 13 mars 2015.

2015-02-19