Forskningssamarbete med Australien

Magdalena Markowska, forskare på JIBS, har fått anslag för att studera entreprenörers identitet.

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) har gett Magdalena Markowska 600 000 kronor från sitt nya program Postdoctoral Transition Grants.

Bidraget ska användas till ett forskningsprojekt tillsammans med professor Charmine Härtel och doktor Amanda Roan, båda från University of Queensland i Australien, och professor Ethel Brundin, JIBS. Forskarna kommer att studera entreprenörers identitet, välbefinnande och nysatsningar som en samspelsprocess mellan erfarenhet, känslor, kunskap och överlappande identiteter.

Syftet med Postdoctoral Transition Grants är att stödja lovande unga forskare i Sverige efter en postdoc-period (inklusive minst ett år utomlands) för att de ska kunna upprätthålla och vidareutveckla sina internationella nätverk i början av sina karriärer.

2015-02-17