Kunskap kan röra sig

När företag flyttar sin produktion utomlands brukar det röra upp starka känslor. I en ny doktorsavhandling visar Peter Warda på fördelarna för svenska tillverkningsföretag.

I sin avhandling har Peter Warda bland annat tittat på hur den inhemska produktionen påverkas när företag importerar maskiner (som behöver mekaniker) och komponenter av olika slags kvalitet (som behöver sättas ihop).

– Det brukar sägas att jobben försvinner, men när vi utlokaliserar jobb så frigörs resurser till att utveckla, vara innovativa och konkurrera på den globala marknaden. Om Sverige kan vara ett land med företag som är innovativa och konkurrenskraftiga så försvinner inte jobben, men däremot skapas ett behov av nya typer av jobb, säger Peter Warda.

Under tidigt 2000-tal skedde ett skifte i svensk tillverkningsindustri. Från att ha varit en bransch där många anställda saknade högre utbildning, krävs idag ofta hög utbildning och specialisering, och de anställda är också mycket mer benägna att vidareutbilda sig mitt i karriären.

Peter Wardas forskning visar att företag som importerar högteknologiska varor anställer fler arbetare med hög utbildning. Det gäller oavsett företagets storlek. Däremot har stora svenska företag som importerar billiga varor inte samma behov av högutbildade anställda.

I avhandlingens två sista kapitel undersöker Peter Warda en annan typ av kunskapsöverföring. Han visar att de företag som i högre grad utvecklar nya produkter och exporterar dem till globala marknader, har många högutbildade anställda och bättre tillgänglighet till tjänster som IT och jurister (så kallade kunskapsintensiva företagstjänster). Man kan säga att anställda med högre utbildning bidrar till att företag kan plocka upp idéer, intryck och kunskap från sin omgivning, och på så sätt bli mer innovativa och konkurrenskraftiga.

En liknande positiv effekt kan man se inom regioner och mellan länder. Då mäter man innovation genom att se hur många patent som produceras. Om forskning och utveckling ökar i en region, så ökar också andelen patent som söks från den regionen. Även när forskning och utveckling ökar i exempelvis Tyskland, så påverkas patentansökningarna i Frankrike positivt. Kunskap kan alltså röra sig, och rör sig på olika sätt.

Peter Warda försvarade framgångsrikt sin avhandling i nationalekonomi ”Knowledge, Location and Trade” den 30 januari vid Jönköping International Business School. Opponent var professor Holger Görg från Christian-Albrecht University of Kiel. Medlemmar i betygsnämnden var professor Maureen Kilkenny, National Center for Food and Agriculture Policy i USA, professor Frank van Oort, Utrecht University, och professor Giulio Cainelli, University of Padova. Ordförande var professor Charlie Karlsson, Jönköping International Business School.

För mer information kontakta Peter Warda

Länk till avhandlingen i DiVA

2015-02-02