JIBS-forskare bakom Bäst att bo-index

Var i Sverige är det bäst att bo? JIBS forskare vet.

Var i Sverige är det bäst att bo? Tidningen Fokus har vigt 28 sidor i nya numret åt den saken. Där presenterar man ett Bäst att bo-index, skapat av ett forskarteam från JIBS. Charlotta Mellander, Sofia Wixe, Özge Öner och Mikaela Backman heter hjärnorna bakom det helt nyframtagna indexet.

Forskarna undersökt en lång rad olika faktorer: Hur är vädret på orten? Vilka förutsättningar finns som påverkar familjelivet? Hur hög är sysselsättningsgraden? Vilka kommunikationer finns till omvärlden? Hur är nöjeslivet, huspriserna, biblioteken, äldreomsorgen? Alla dessa faktorer och många fler har vägts in och mynnat ut i en lång lista där varje kommun fått ett sammanvägt ”Bäst att bo”-värde. För att få en mera rättvis bild har kommunerna delats in i fyra kategorier: glesbygd, landsbygd, stadskommun och storstad, och rankats inom respektive grupp.

- Ett index är ett index. Det ger bara en fingervisning och är inte ett exakt verktyg, säger Charlotta Mellander. Men det kan vara intressant för Sveriges kommuner att se om de ligger i toppen, i botten eller i mitten.

Bäst att bo-indexet brukar få stor uppmärksamhet när det publiceras, och det finns ett stort intresse hos Sveriges kommuner av att se hur man ligger till. Charlotta och hennes team ser fram emot att få presentera sitt arbete.

- Att skapa ett index är inte forskning, men en del av vårt uppdrag som forskare är också att sprida vår kunskap. Det gör vi nu i en något förenklad form. Den kunskap som indexet bygger på baseras på många års forskning.

2014-05-14