Forskningscentrum vid JIBS rankas högt

Forskningscentret CESIS har klättrat upp till plats 26 på den globala rankinglistan "Top 10 % Institutions and Economists in the Field of Innovation".

Rankinglistan tillhandahålls på initiativ av ”Research Papers in Economics” (RePEc) och består av 1680 institutioner från hela världen som bedriver innovationsforskning. CESIS - en förkortning av ”Centre of Excellence for Science and Innovation Studies” - tillhör därmed topp 2 procent i världen.

I RePEc:s statistik över ekonomisk forskning generellt, baserad på databasen IDEAS med över 700 000 artiklar och 30 000 forskare, ligger CESIS på plats 11 bland 78 svenska institutioner. Nyligen fick CESIS även utlåtandet ”Outstanding at the forefront of international research" av RePEc.

CESIS, som organiserar och genomför studier av innovationssystem, har omkring 20 disputerade forskare och åtta doktorander. Centret drivs i samarbete mellan JIBS och KTH. Huvudfinansiär är Vinnova.

Mer information om rankinglistan finns här: ideas.repec.org/top/top.ino.html

För mer information, kontakta Professor Börje Johansson på 070-546 67 35 eller borje.johansson@jibs.hj.se .

2013-01-31