Ny bok om Öresundsregionen

Åke E. Andersson, professor i nationalekonomi, är en av tre författare till boken "Öresundsregionen -den dynamiska metropolen".

Dialogos Förlag, som ger ut boken, skriver i sitt pressmeddelande: "Boken visar hur beroende kreativitet och entreprenörskap är av kommunikation med omvärlden och av väl fungerande institutioner. Boken behandlar ingående behoven av institutionella reformer i Sverige och Danmark. För att regioner ska vara kreativa behövs inte bara ekonomiska satsningar på vetenskap och teknisk utveckling. Det krävs också värderingar som stöder kreativitet, innovationer, nyföretagande och annat entreprenörskap. Bokens författare betonar vikten av ett "öppet samhälle" mot omvärlden med en omfattande invandring, globalt tankeutbyte och tolerans."

Åke E. Andersson har skrivit boken tillsammans med David Emanuel Andersson , professor i business economics vid Nottingham University Business School i Ningbo och Christian Wichmann Matthiessen , professor i urban regional geography vid Köpenhamns universitet.

Frågor/intervjuer: Kontakta Åke E. Andersson tfn: 0734-24 86 03

Dialogos förlags pressmeddelande

2013-01-28