Unga forskare från JIBS i ledarposition vid Ungt forskarforum

Samtliga tre forskare i Ungt forskarforums nya ledning har koppling till Internationella Handelshögskolan i Jönköping och forskar inom entreprenörskap och innovation.

Ungt forskarforum startades 2010 av Entreprenörskapsforum, med målsättningen att underlätta utbyte mellan unga entreprenörskapsforskare inom olika discipliner, och kontakten mellan forskare och politiker och företagare.

Sedan hösten 2012 leds Ungt forskarforum av Mikaela Backman , som doktorerar i nationalekonomi vid JIBS, Anna Jenkins , som disputerade i företagsekonomi vid JIBS 2012, och Johanna Palmberg, som disputerade i nationalekonomi vid JIBS 2010 och numera är verksam vid Entreprenörskapsforum och KTH. De tre tar över stafettpinnen från Lucia Naldi , som är docent vid JIBS, Kristina Nyström (som doktorerade vid JIBS 2006) och Karl Wennberg.

”Det här säger en del om det genomslag vi har när det gäller yngre generationer av entreprenörskaps- och innovationsforskare i Sverige”, säger Mattias Nordqvist , professor i företagsekonomi och biträdande föreståndare för forskningscentret CeFEO . ”De senaste tio åren har JIBS producerat en mycket stor del av Sveriges disputerade forskare i entreprenörskap och innovation, både inom företagsekonomi och nationalekonomi.”

2013-01-11